1. Plastic Materials

Nẹp rãnh nhựa hoàn thiện

{loadposition nep ranh nhua hoan thien}

Xem Thêm

Nẹp góc nhựa ốp gạch - giả đá (2)

Nẹp góc nhựa ốp gạch - giả đá (2)

 

1. Nẹp góc nhựa ốp gạch - góc ngoài - giả đá

- Nẹp góc nhựa ốp gạch giả đá - góc ngoài là loại nẹp bằng nhựa pvc dùng để hoàn thiện góc ngoài của gạch tường, cạnh cột khi ốp gạch với bề mặt có phủ lớp màu giả đá

- Nẹp ốp gạch góc ngoài giả đá giúp hạn chế sai sót khi ốp góc gạch, cạnh gạch, nhưng có bề mặt hoàn thiện đẹp vượt trội nhờ màu sắc giả đá, vân cẩm thạch, vân gỗ, vân mây.... tạo nét thẩm mỹ cao trong khâu hoàn thiện ngay vị trí ốp gạch

- Nẹp ốp gạch giả đá có các màu sắc đa dạng:

Mã màu

Gạch 8mm - cạnh tròn

NRT010O

Gạch 10mm - cạnh tròn

NRT012C

Gạch 10mm - cạnh vuông

NRT012S

001

 

N001 Copy

 

T12C-001 Copy

 

 

 

002

 

N002 Copy

 

 T12C-002 Copy

 

003

 

N003 Copy 

 

 T12C-003 Copy

 

004

 

N004 Copy

 

 T12C-004 Copy

 

005

 

N005 Copy

 

 T12C-005 Copy

 

006

 

N006 Copy

 

 T12C-006 Copy

 

007

 

N007 Copy

 

 T12C-007 Copy

 

008

 

N008 Copy

 

 T12C-008 Copy

 

009

 

N009 Copy

 

 T12C-009 Copy

 

010

 

N010 Copy

 

 T12C-010 Copy

 

011

 

N011 Copy

 

 T12C-011 Copy

 

012

 

N012 Copy

 

T12C-012 Copy 

 

013

 

N013 Copy

 

 T12C-013 Copy

 

014

 

N020 Copy

 

 T12C-014 Copy

 

 

 .......................................................

 ....................................................... 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Other names: 

Xem Thêm

uPVC Straight Edge Tile Trim

uPVC Straight Edge Tile Trim

 

- Semi-quadrant  finish  for  tile  edge  protection. Design for  wall  and  external  corner  application  (especially with  tiling).  Position  at  external  edge,  convex  angle, end  point  of  the  tile  or  divider  tile  with  other materials… 

 

- Applied  with  the  mixture  of  cement  and  water  or cement, a little of sand and water or suitable adhesive. Limit  error  during  the  tiling,  do  not  need  trimming, avoid  the chipping of  the edges,  lessen  the danger for the body when knock happen...

Xem Thêm

uPVC Drip Line

uPVC Drip Line

uPVC Drip Line: 

Usage:

- DRIP LINE and the Corner Bead have been integrated into a single ingenious product. As a result, both straight corners and the groove for drip line can be achieved in a single plastering procedure.

- Our Drip Line was produced with Benzotriazole, an ultra violet (UV) resistant chemical additive that gives protection from discolouration.

Easy to apply, clear water effect. High aesthetic, creating sophistication when finishing decoration. Save on labor costs. Use for exterior

- Lengths: 2.5m/8 feet/98 inch (pieces).

- Packaging: 100 pieces/box.

{loadposition upvc Drip Line E}
 


uPVC DRIP LINE: SIZE & CODE:

PDL1220S A B C Sharp Download
White
Black
10 20 25 PDL1020SW PDL1020SB
12 20 25
PDL1220SW
PDL1220SB

Other name: Rain water splint is a splint used to finish plastering in combination with creating water-splitting grooves for series, squares and balconies. brace used for plastering.
There are also other names such as rain splint splint, filler with splint rails, 7t1 water, rain splint, plaster splint, plastering brace, finishing splint, plastic splint, splint, splint interrupting water when plastering, splitting water splint for series, storm water splint for splash, balcony water splint, rain splint for splash.

Xem Thêm

uPVC Plaster Bead

{loadposition plaster}

Xem Thêm

Nẹp góc nhựa ốp gạch - giả đá

Nẹp góc nhựa ốp gạch - giả đá

 

1. Nẹp góc nhựa ốp gạch - góc ngoài - giả đá

- Nẹp góc nhựa ốp gạch giả đá - góc ngoài là loại nẹp bằng nhựa pvc dùng để hoàn thiện góc ngoài của gạch tường, cạnh cột khi ốp gạch với bề mặt có phủ lớp màu giả đá

- Nẹp ốp gạch góc ngoài giả đá giúp hạn chế sai sót khi ốp góc gạch, cạnh gạch, nhưng có bề mặt hoàn thiện đẹp vượt trội nhờ màu sắc giả đá, vân cẩm thạch, vân gỗ, vân mây.... tạo nét thẩm mỹ cao trong khâu hoàn thiện ngay vị trí ốp gạch

- Nẹp ốp gạch giả đá có các màu sắc đa dạng:

Mã màu

Gạch 8mm - cạnh tròn

NRT010O

Gạch 10mm - cạnh tròn

NRT012C

Gạch 10mm - cạnh vuông

NRT012S

001

 

N001 Copy

 

T12C-001 Copy

 

 

 

002

 

N002 Copy

 

 T12C-002 Copy

 

003

 

N003 Copy 

 

 T12C-003 Copy

 

004

 

N004 Copy

 

 T12C-004 Copy

 

005

 

N005 Copy

 

 T12C-005 Copy

 

006

 

N006 Copy

 

 T12C-006 Copy

 

007

 

N007 Copy

 

 T12C-007 Copy

 

008

 

N008 Copy

 

 T12C-008 Copy

 

009

 

N009 Copy

 

 T12C-009 Copy

 

010

 

N010 Copy

 

 T12C-010 Copy

 

011

 

N011 Copy

 

 T12C-011 Copy

 

012

 

N012 Copy

 

T12C-012 Copy 

 

013

 

N013 Copy

 

 T12C-013 Copy

 

014

 

N020 Copy

 

 T12C-014 Copy

 

 

 .......................................................

 ....................................................... 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Other names: 

Xem Thêm

Nẹp góc nhựa ốp gạch

{loadposition nep goc nhua op gach}

Xem Thêm

uPVC Round Edge Tile Trim

uPVC Round Edge Tile Trim

1. uPVC Tile Trim Regular Semi-quadran finish for tile edge protection. Design for wall and external corner application (especially with tiling). Position at external edge, convex angle, end point of the tile,…

2. uPVC Tile Trim Corner NSemi-quadrant  finish  for  tile  edge  protection. Design for  wall  and  external corner  application (especially with  tiling).  Position  at  external  edge,  convex  angle, end point of the tile,…

3. uPVC Tile Trim Corner - Square Semi-quadrant  finish  for  tile  edge  protection. Design for  wall  and  external  corner  application  (especially with  tiling).  Position  at  external  edge,  convex  angle, end point of the tile,…

Xem Thêm

Trim Regular Corner

Trim Regular Corner

Nút góc gạch men được sản xuất bởi DHN, sử dụng nguyên liệu nhựa ABS nguyên sinh 100%, với phụ gia phù hợp đảm bảo tính chất hóa học phù hợp cho sản phẩm, bền bỉ với môi trường tự nhiên, được sản xuất theo tiêu chuẩn của hiệp hội nhựa Việt Nam, và phù hợp với đặc điểm của nhựa xây dựng.

Ứng dụng cho giai đoạn ốp lát gạch. Tạo góc bo tròn khi ốp gạch; Sử dụng trong nội thất. Định vị tại cạnh ngoài, góc lồi, điểm cuối khi ốp gạch; Liên kết bằng hồ dầu, hồ già; Hạn chế sai sót trong quá trình ốp gạch; Chống mẻ cạnh gạch...

 

Xem Thêm

uPVC Corner Bead

uPVC Corner Bead

1. Angle Plaster Bead(PVC Corner Bead: Angle Plaster Bead (PVC Corner Bead) apply for surfacing and plastering stages. Angle Plaster Bead (PVC Corner Bead) apply to both interior and exterior use. Position at door edge, column, girder, exterior wall corner....

2. Angle Plaster Bead Non-Shape (PVC Corner Bead): Apply for surfacing and plastering stages. Apply  to both  interior  and  exterior  use. Position  at  door edge,  column,  girder,  exterior  wall  corner.  Unite with  cement  rendering...

Xem Thêm

uPVC Plaster Stop

uPVC Plaster Stop

- PVC Door Frame apply for finishing period. PVC Door Frame applied to both interior and exterior use.

- Position at the door frame for straight and uniform spacing around window and door frame, limit the errors when installing door frame and tile. Avoid chipping the brick edge.

- Applied with the mixture of cement and water or cement, a little of sand and water...

Xem Thêm

uPVC Plaster Groove Line

uPVC Plaster Groove Line

1. PVC Plaster Groove Line (PVC Groove Joint) apply for finishing period, forming the U- shaped or V-shaped groove. PVC Groove Line (PVC Groove Joint) apply to both interior and exterior use. Position at the inner and outer wall, forming decorative groove, limiting cracks when plastering.

2. Drywall Groove Line, Groove Joint (V):  apply for finishing period, forming the U- shaped or V-shaped groove. PVC Groove Line (PVC Groove Joint) apply to both interior and exterior use. Position at the inner and outer wall, forming decorative groove, limiting cracks when plastering.

Xem Thêm

uPVC Chamfer Column

uPVC Chamfer Column

1. PVC Chamfer Bead for colum: Semi-quadrant  finish  for  tile  edge  protection. Design  for wall  and  external  corner  application  (especially  with tiling, column) or Column with form. Position at external edge, convex angle, end point of the tile,… 

2. PVC Flaster Chamfer Bead: Semi-quadrant finish for column edge protection. Design for Column  with  form.  Position  at  external  edge,  convex chamfer bead. Applied  with  nail  and  form.  Limit  error  during  the Execution of column, do not need to whet column,...

Xem Thêm

Ceiling Trim

Ceiling Trim

Apply for wall puy and painting. Apply a interior use.

Position at floor, door edges, ceiling, inside edge drywall.

Position at the edges for a dry wall: plaster, cerm-board.Unite screws with putty.

Forming right angle, perfectly straight edge. Limit edge chipping. Increase speed in execution.


Drywall Angle Bead (Ceiling Trim)

USAGE:

- Apply for wall puy and painting. Apply a interior use.

- Position at floor, door edges, ceiling, inside edge drywall.

- Position at the edges for a dry wall: plaster, cerm-board. Unite screws with putty.

- Forming right angle, perfectly straight edge. Limit edge chipping. Increase speed in execution.

- Length: 2.5m/8 feet/98 inches (pieces)

- Packaging: 100 pieces/ box.

{loadposition ceiling}
 


 Drywall Angle Bead - Ceiling Trim Size and code :

Ceiling Trim 1 A B C Color Download
White
Grey
09
12
20
CT-09/12/20-W
CT-09/12/20-G
 
12
12
20
CT-12/12/20-W
CT-12/12/20-G

Xem Thêm

2. Metal Materials

Metal Lath

Metal Lath

 - Metal Coil Lath (galvanized lath) used to create links between the wall and brick columns or links with external brick wall in the corner. It’s carefully formed diamond keys allow for proper embedment and keying of the scratch coat on all types of walls. Can be used with hand and machine applied plaster. Suitable where a restraint is required between masonry and in-situ structures. They can be fixed to a range of materials including concrete, steelwork and masonry.

- Applications in interior and exterior. Links with screws, no rust..... Increase speed in execution...

Xem Thêm

Metal Angle Bead (Metal Corner Bead)

Metal Angle Bead (Metal Corner Bead)

- Metal Angle Bead (Metal Corner Bead) apply for surfacing and plastering stages. Metal Angle Bead (Metal Corner Bead) apply to both interior and exterior use.

- Position at door edge, column, girder, wall edge corner.

- Unite with cement rendering. Forming right angle, rounded edge, regular straight. Limit edge chipping. Increase speed in execution...

Xem Thêm

Metal Frame Tie

Metal Frame Tie

- Metal Frame Tie (Stainless Steel Frame Tie) used to create links between the wall and brick columns or links with external brick wall in the corner.

- Suitable where a restraint is required between masonry and in-situ structures. They can be fixed to a range of materials including concrete, steelwork and masonry.

- Applications in interior and exterior. Links with screws, no rust..... Increase speed in execution...

Xem Thêm

Metal Drywall Corner Bead - Nẹp kim loại cho trát góc matit

Metal Drywall Corner Bead - Nẹp kim loại cho trát góc matit

- Apply  for wall putty  and painting. Apply  to both  interior and  exterior  use.  Position  at  door  edge,  girder,  outside edge drywall.

- Position  at  the  edges  for  a  dry wall:  cem-board,  cement board, gypsums wall board. Unite screws with putty.

- Forming  right  angle,  perfectly  straight  edge.  Limit  edge
chipping. Increase speed in execution

Xem Thêm

Metal Stop Bead - Nẹp kim loại cho tô trát

Metal Stop Bead - Nẹp kim loại cho tô trát

- Apply for surfacing and plastering stages. Apply to both interior and exterior use.  
Position at door edge, finish wall, door frame.

- Unite with cement rendering and screws. Forming right angle,  rounded  edge  and  regular  straight.  Limit  edge chipping. Increase speed in execution.

- Length: 2.5m/8 feet/98 inches (pieces)..

Xem Thêm

3. Cement Materials

Spacer Concrete

Spacer Concrete

Gối kê bê tông (hay còn gọi là viên kê bê tông) DHN đảm bảo độ dày cho lớp bê tông bảo vệ theo đúng với yêu cầu thiết kế, giúp định vị cốt thép một cách chính xác trong quá trình đổ bê tông.

Gối kê bê tông (viên kê bê tông) DHN được sản xuất tại nhà máy và có độ bền và cường độ phù hợp với tất cả các kết cấu và cấu kiện đúc sẵn hoặc đổ tại công trường.

Gối kê bê tông (viên kê bê tông) DHN có cường độ nén cao, dung sai kích thước chính xác, không biến dạng với thay đổi nhiệt độ, chống ăn mòn hóa học rất tốt.

Xem Thêm

4. Machinery

Motar Pump

Motar Pump

Functions: Mixing, pumping for the work of constructing, plastering. Mortar mixing and pumping for the cellular lightweight concreting; serving the work of plastering when combining with air-compressed machine; completing the construction with high-efficiency...

Xem Thêm

Power converter

Power converter

Function:Converting the voltage 220V 1 phase - 380 V 3 phases, applied for all electrical equipment, all business lines for diversified industries, regions without 3 phase power...

Xem Thêm

Sales Hồ Chí Minh
Telephone number of Sales Hồ Chí Minh 0917 129 900
Sales Hà Nội
Telephone number of Sales Hà Nội 0913 018 370
Technical
Telephone number of Technical 0909 956 900
Marketing
Telephone number of Marketing 012 9544 7889
SlideBar