1. Plastic Materials

uPVC Straight Edge Tile Trim

uPVC Straight Edge Tile Trim

- Semi-quadrant  finish  for  tile  edge  protection. Design for  wall  and  external  corner  application  (especially with  tiling).  Position  at  external  edge,  convex  angle, end  point  of  the  tile  or  divider  tile  with  other materials… 

- Applied  with  the  mixture  of  cement  and  water  or cement, a little of sand and water or suitable adhesive. Limit  error  during  the  tiling,  do  not  need  trimming, avoid  the chipping of  the edges,  lessen  the danger for the body when knock happen...

Xem Thêm

PVC Tile Trim - Tile Corner Trim

PVC Tile Trim - Tile Corner Trim

1. uPVC Tile Trim Regular Semi-quadran finish for tile edge protection. Design for wall and external corner application (especially with tiling). Position at external edge, convex angle, end point of the tile,…

2. uPVC Tile Trim Corner NSemi-quadrant  finish  for  tile  edge  protection. Design for  wall  and  external corner  application (especially with  tiling).  Position  at  external  edge,  convex  angle, end point of the tile,…

3. uPVC Tile Trim Corner - Square Semi-quadrant  finish  for  tile  edge  protection. Design for  wall  and  external  corner  application  (especially with  tiling).  Position  at  external  edge,  convex  angle, end point of the tile,…

Xem Thêm

Trim Regular Corner

Trim Regular Corner

Nút góc gạch men được sản xuất bởi DHN, sử dụng nguyên liệu nhựa ABS nguyên sinh 100%, với phụ gia phù hợp đảm bảo tính chất hóa học phù hợp cho sản phẩm, bền bỉ với môi trường tự nhiên, được sản xuất theo tiêu chuẩn của hiệp hội nhựa Việt Nam, và phù hợp với đặc điểm của nhựa xây dựng.

Ứng dụng cho giai đoạn ốp lát gạch. Tạo góc bo tròn khi ốp gạch; Sử dụng trong nội thất. Định vị tại cạnh ngoài, góc lồi, điểm cuối khi ốp gạch; Liên kết bằng hồ dầu, hồ già; Hạn chế sai sót trong quá trình ốp gạch; Chống mẻ cạnh gạch...

 

Xem Thêm

uPVC Drywall Groove Line

uPVC Drywall Groove Line

- Drywall Joint, Drywall Line, Drywall Movement joint apply for finishing period, forming the U- shaped groove, for wall putty and painting. Drywall Joint, Drywall Line, Drywall Movement joint apply a interior use. Position  at  the  inner  drywall,  dry-ceiling,  forming decorative  groove,  limiting  cracks  when  putty  and painting.

- Forming  standard  straight  groove  line,  increase  speed  in progression.  Unite  screws  with  putty.  Easy  to  use,  time cost saving.

Xem Thêm

uPVC Plaster Groove Line

uPVC Plaster Groove Line

1. PVC Plaster Groove Line (PVC Groove Joint) apply for finishing period, forming the U- shaped or V-shaped groove. PVC Groove Line (PVC Groove Joint) apply to both interior and exterior use. Position at the inner and outer wall, forming decorative groove, limiting cracks when plastering.

2. Drywall Groove Line, Groove Joint (V):  apply for finishing period, forming the U- shaped or V-shaped groove. PVC Groove Line (PVC Groove Joint) apply to both interior and exterior use. Position at the inner and outer wall, forming decorative groove, limiting cracks when plastering.

Xem Thêm

Angle Plaster Bead (PVC Corner Bead)

Angle Plaster Bead (PVC Corner Bead)

1. Angle Plaster Bead(PVC Corner Bead: Angle Plaster Bead (PVC Corner Bead) apply for surfacing and plastering stages. Angle Plaster Bead (PVC Corner Bead) apply to both interior and exterior use. Position at door edge, column, girder, exterior wall corner....

2. Angle Plaster Bead Non-Shape (PVC Corner Bead): Apply for surfacing and plastering stages. Apply  to both  interior  and  exterior  use. Position  at  door edge,  column,  girder,  exterior  wall  corner.  Unite with  cement  rendering...

Xem Thêm

Drywall Corner Bead (Drywall Angle Bead)

Drywall Corner Bead (Drywall Angle Bead)

1. Drywall Corner Bead (Drywall Angle Bead): Drywall Corner Bead (Drywall Angle Bead) apply for wall putty and painting, apply to both interior and exterior use. Position at door edge, column, girder, outside edge wall...

2. Drywall Corner Bead: Apply  for  wall  putty  and  painting.  Apply  to  both interior and exterior use. Position  at  door  edge,  column,  girder,  outside  edge dry wall. Position  at  the  edges  for  a  dry  wall:  plaster,  cem-board. Unite screws with putty...

Xem Thêm

PVC Door Frame

PVC Door Frame

- PVC Door Frame apply for finishing period. PVC Door Frame applied to both interior and exterior use.

- Position at the door frame for straight and uniform spacing around window and door frame, limit the errors when installing door frame and tile. Avoid chipping the brick edge.

- Applied with the mixture of cement and water or cement, a little of sand and water...

1. uPVC Plaster Stop
2. uPVC Stop Bead (90o)
3. uPVC Bellcast Bead (110o)

Xem Thêm

Chamfer Column

Chamfer Column

1. PVC Chamfer Bead for colum: Semi-quadrant  finish  for  tile  edge  protection. Design  for wall  and  external  corner  application  (especially  with tiling, column) or Column with form. Position at external edge, convex angle, end point of the tile,… 

2. PVC Flaster Chamfer Bead: Semi-quadrant finish for column edge protection. Design for Column  with  form.  Position  at  external  edge,  convex chamfer bead. Applied  with  nail  and  form.  Limit  error  during  the Execution of column, do not need to whet column,...

Xem Thêm

Ceiling Trim

Ceiling Trim

Apply for wall puy and painting. Apply a interior use.

Position at floor, door edges, ceiling, inside edge drywall.

Position at the edges for a dry wall: plaster, cerm-board.Unite screws with putty.

Forming right angle, perfectly straight edge. Limit edge chipping. Increase speed in execution.

Xem Thêm

2. Metal Materials

Metal Lath

Metal Lath

 - Metal Coil Lath (galvanized lath) used to create links between the wall and brick columns or links with external brick wall in the corner. It’s carefully formed diamond keys allow for proper embedment and keying of the scratch coat on all types of walls. Can be used with hand and machine applied plaster. Suitable where a restraint is required between masonry and in-situ structures. They can be fixed to a range of materials including concrete, steelwork and masonry.

- Applications in interior and exterior. Links with screws, no rust..... Increase speed in execution...

Xem Thêm

Metal Angle Bead (Metal Corner Bead)

Metal Angle Bead (Metal Corner Bead)

- Metal Angle Bead (Metal Corner Bead) apply for surfacing and plastering stages. Metal Angle Bead (Metal Corner Bead) apply to both interior and exterior use.

- Position at door edge, column, girder, wall edge corner.

- Unite with cement rendering. Forming right angle, rounded edge, regular straight. Limit edge chipping. Increase speed in execution...

Xem Thêm

Metal Frame Tie

Metal Frame Tie

- Metal Frame Tie (Stainless Steel Frame Tie) used to create links between the wall and brick columns or links with external brick wall in the corner.

- Suitable where a restraint is required between masonry and in-situ structures. They can be fixed to a range of materials including concrete, steelwork and masonry.

- Applications in interior and exterior. Links with screws, no rust..... Increase speed in execution...

Xem Thêm

Metal Drywall Corner Bead - Nẹp kim loại cho trát góc matit

Metal Drywall Corner Bead - Nẹp kim loại cho trát góc matit

- Apply  for wall putty  and painting. Apply  to both  interior and  exterior  use.  Position  at  door  edge,  girder,  outside edge drywall.

- Position  at  the  edges  for  a  dry wall:  cem-board,  cement board, gypsums wall board. Unite screws with putty.

- Forming  right  angle,  perfectly  straight  edge.  Limit  edge
chipping. Increase speed in execution

Xem Thêm

Metal Stop Bead - Nẹp kim loại cho tô trát

Metal Stop Bead - Nẹp kim loại cho tô trát

- Apply for surfacing and plastering stages. Apply to both interior and exterior use.  
Position at door edge, finish wall, door frame.

- Unite with cement rendering and screws. Forming right angle,  rounded  edge  and  regular  straight.  Limit  edge chipping. Increase speed in execution.

- Length: 2.5m/8 feet/98 inches (pieces)..

Xem Thêm

3. Cement Materials

Gối kê bê tông

Gối kê bê tông

Gối kê bê tông DHN đảm bảo độ dày cho lớp bê tông bảo vệ theo đúng với yêu cầu thiết kế, giúp định vị cốt thép một cách chính xác trong quá trình đổ bê tông.

Gối kê bê tông DHN được sản xuất tại nhà máy và có độ bền và cường độ phù hợp với tất cả các kết cấu và cấu kiện đúc sẵn hoặc đổ tại công trường.

Gối kê bê tông DHN có cường độ nén cao, dung sai kích thước chính xác, không biến dạng với thay đổi nhiệt độ, chống ăn mòn hóa học rất tốt.

Xem Thêm

4. Machinery

Motar Pump

Motar Pump

Functions: Mixing, pumping for the work of constructing, plastering. Mortar mixing and pumping for the cellular lightweight concreting; serving the work of plastering when combining with air-compressed machine; completing the construction with high-efficiency...

Xem Thêm

Power converter

Power converter

Function:Converting the voltage 220V 1 phase - 380 V 3 phases, applied for all electrical equipment, all business lines for diversified industries, regions without 3 phase power...

Xem Thêm

Sales Hồ Chí Minh
Telephone number of Sales Hồ Chí Minh 0917 129 900
Sales Hà Nội
Telephone number of Sales Hà Nội 0913 018 370
Technical
Telephone number of Technical 0909 956 900
Marketing
Telephone number of Marketing 012 9544 7889
SlideBar