Vật liệu nhựa

uPVC Straight Edge Tile Trim

uPVC Straight Edge Tile Trim

- Semi-quadrant  finish  for  tile  edge  protection. Design for  wall  and  external  corner  application  (especially with  tiling).  Position  at  external  edge,  convex  angle, end  point  of  the  tile  or  divider  tile  with  other materials… 

- Applied  with  the  mixture  of  cement  and  water  or cement, a little of sand and water or suitable adhesive. Limit  error  during  the  tiling,  do  not  need  trimming, avoid  the chipping of  the edges,  lessen  the danger for the body when knock happen...

Xem Thêm

PVC Tile Trim - Tile Corner Trim

PVC Tile Trim - Tile Corner Trim

1. uPVC Tile Trim Regular Semi-quadran finish for tile edge protection. Design for wall and external corner application (especially with tiling). Position at external edge, convex angle, end point of the tile,…

2. uPVC Tile Trim Corner NSemi-quadrant  finish  for  tile  edge  protection. Design for  wall  and  external corner  application (especially with  tiling).  Position  at  external  edge,  convex  angle, end point of the tile,…

3. uPVC Tile Trim Corner - Square Semi-quadrant  finish  for  tile  edge  protection. Design for  wall  and  external  corner  application  (especially with  tiling).  Position  at  external  edge,  convex  angle, end point of the tile,…

Xem Thêm

uPVC Drywall Groove Line

uPVC Drywall Groove Line

- Drywall Joint, Drywall Line, Drywall Movement joint apply for finishing period, forming the U- shaped groove, for wall putty and painting. Drywall Joint, Drywall Line, Drywall Movement joint apply a interior use. Position  at  the  inner  drywall,  dry-ceiling,  forming decorative  groove,  limiting  cracks  when  putty  and painting.

- Forming  standard  straight  groove  line,  increase  speed  in progression.  Unite  screws  with  putty.  Easy  to  use,  time cost saving.

Xem Thêm

uPVC Plaster Groove Line

uPVC Plaster Groove Line

1. PVC Plaster Groove Line (PVC Groove Joint) apply for finishing period, forming the U- shaped or V-shaped groove. PVC Groove Line (PVC Groove Joint) apply to both interior and exterior use. Position at the inner and outer wall, forming decorative groove, limiting cracks when plastering.

2. Drywall Groove Line, Groove Joint (V):  apply for finishing period, forming the U- shaped or V-shaped groove. PVC Groove Line (PVC Groove Joint) apply to both interior and exterior use. Position at the inner and outer wall, forming decorative groove, limiting cracks when plastering.

Xem Thêm

Trim Regular Corner

Trim Regular Corner

Nút góc gạch men được sản xuất bởi DHN, sử dụng nguyên liệu nhựa ABS nguyên sinh 100%, với phụ gia phù hợp đảm bảo tính chất hóa học phù hợp cho sản phẩm, bền bỉ với môi trường tự nhiên, được sản xuất theo tiêu chuẩn của hiệp hội nhựa Việt Nam, và phù hợp với đặc điểm của nhựa xây dựng.

Ứng dụng cho giai đoạn ốp lát gạch. Tạo góc bo tròn khi ốp gạch; Sử dụng trong nội thất. Định vị tại cạnh ngoài, góc lồi, điểm cuối khi ốp gạch; Liên kết bằng hồ dầu, hồ già; Hạn chế sai sót trong quá trình ốp gạch; Chống mẻ cạnh gạch...

 

Xem Thêm

Angle Plaster Bead (PVC Corner Bead)

Angle Plaster Bead (PVC Corner Bead)

1. Angle Plaster Bead(PVC Corner Bead: Angle Plaster Bead (PVC Corner Bead) apply for surfacing and plastering stages. Angle Plaster Bead (PVC Corner Bead) apply to both interior and exterior use. Position at door edge, column, girder, exterior wall corner....

2. Angle Plaster Bead Non-Shape (PVC Corner Bead): Apply for surfacing and plastering stages. Apply  to both  interior  and  exterior  use. Position  at  door edge,  column,  girder,  exterior  wall  corner.  Unite with  cement  rendering...

Xem Thêm

Ceiling Trim

Ceiling Trim

Apply for wall puy and painting. Apply a interior use.

Position at floor, door edges, ceiling, inside edge drywall.

Position at the edges for a dry wall: plaster, cerm-board.Unite screws with putty.

Forming right angle, perfectly straight edge. Limit edge chipping. Increase speed in execution.

Xem Thêm

Drywall Corner Bead (Drywall Angle Bead)

Drywall Corner Bead (Drywall Angle Bead)

1. Drywall Corner Bead (Drywall Angle Bead): Drywall Corner Bead (Drywall Angle Bead) apply for wall putty and painting, apply to both interior and exterior use. Position at door edge, column, girder, outside edge wall...

2. Drywall Corner Bead: Apply  for  wall  putty  and  painting.  Apply  to  both interior and exterior use. Position  at  door  edge,  column,  girder,  outside  edge dry wall. Position  at  the  edges  for  a  dry  wall:  plaster,  cem-board. Unite screws with putty...

Xem Thêm

PVC Door Frame

PVC Door Frame

- PVC Door Frame apply for finishing period. PVC Door Frame applied to both interior and exterior use.

- Position at the door frame for straight and uniform spacing around window and door frame, limit the errors when installing door frame and tile. Avoid chipping the brick edge.

- Applied with the mixture of cement and water or cement, a little of sand and water...

1. uPVC Plaster Stop
2. uPVC Stop Bead (90o)
3. uPVC Bellcast Bead (110o)

Xem Thêm

Chamfer Column

Chamfer Column

1. PVC Chamfer Bead for colum: Semi-quadrant  finish  for  tile  edge  protection. Design  for wall  and  external  corner  application  (especially  with tiling, column) or Column with form. Position at external edge, convex angle, end point of the tile,… 

2. PVC Flaster Chamfer Bead: Semi-quadrant finish for column edge protection. Design for Column  with  form.  Position  at  external  edge,  convex chamfer bead. Applied  with  nail  and  form.  Limit  error  during  the Execution of column, do not need to whet column,...

Xem Thêm

Sales Hồ Chí Minh
Telephone number of Sales Hồ Chí Minh 0917 129 900
Sales Hà Nội
Telephone number of Sales Hà Nội 0913 018 370
Technical
Telephone number of Technical 0909 956 900
Marketing
Telephone number of Marketing 012 9544 7889
SlideBar