PVC Tile Trim - Tile Corner Trim

PVC Tile Trim - Tile Corner Trim

1. uPVC Tile Trim Regular Semi-quadran finish for tile edge protection. Design for wall and external corner application (especially with tiling). Position at external edge, convex angle, end point of the tile,…

2. uPVC Tile Trim Corner NSemi-quadrant  finish  for  tile  edge  protection. Design for  wall  and  external corner  application (especially with  tiling).  Position  at  external  edge,  convex  angle, end point of the tile,…

3. uPVC Tile Trim Corner - Square Semi-quadrant  finish  for  tile  edge  protection. Design for  wall  and  external  corner  application  (especially with  tiling).  Position  at  external  edge,  convex  angle, end point of the tile,…

Xem Thêm

uPVC Straight Edge Tile Trim

uPVC Straight Edge Tile Trim

- Semi-quadrant  finish  for  tile  edge  protection. Design for  wall  and  external  corner  application  (especially with  tiling).  Position  at  external  edge,  convex  angle, end  point  of  the  tile  or  divider  tile  with  other materials… 

- Applied  with  the  mixture  of  cement  and  water  or cement, a little of sand and water or suitable adhesive. Limit  error  during  the  tiling,  do  not  need  trimming, avoid  the chipping of  the edges,  lessen  the danger for the body when knock happen...

Xem Thêm

Trim Regular Corner

Trim Regular Corner

Nút góc gạch men được sản xuất bởi DHN, sử dụng nguyên liệu nhựa ABS nguyên sinh 100%, với phụ gia phù hợp đảm bảo tính chất hóa học phù hợp cho sản phẩm, bền bỉ với môi trường tự nhiên, được sản xuất theo tiêu chuẩn của hiệp hội nhựa Việt Nam, và phù hợp với đặc điểm của nhựa xây dựng.

Ứng dụng cho giai đoạn ốp lát gạch. Tạo góc bo tròn khi ốp gạch; Sử dụng trong nội thất. Định vị tại cạnh ngoài, góc lồi, điểm cuối khi ốp gạch; Liên kết bằng hồ dầu, hồ già; Hạn chế sai sót trong quá trình ốp gạch; Chống mẻ cạnh gạch...

 

Xem Thêm

Sales Hồ Chí Minh
Telephone number of Sales Hồ Chí Minh 0917 129 900
Sales Hà Nội
Telephone number of Sales Hà Nội 0913 018 370
Technical
Telephone number of Technical 0909 956 900
Marketing
Telephone number of Marketing 012 9544 7889
SlideBar