Máy bơm vữa

 

Chức năng: Trộn, bơm vữa phục vụ công tác xây, tô, trát;  Trộn, bơm vữa phục vụ công tác đổ bê tông bọt khí; Phục vụ công tát phun trát vữa khi kết hợp máy nén khí; Hoàn thiện công tác thi công, năng suất cao.

 

May Bom Vua

 Thông tin Máy bơm vữa

Máy trộn
Máy sàng
Máy bơm
Thể tích trộn
280L
Thể tích
300L
 
 
Motor 3.75KW Motor 2.25KW Motor 3.75KW
Tốc độ trộn 60 - 90 r/min Tốc độ sàng 15 - 60 r/min  Năng suất bơm  3 - 5 m3/h
Năng suất trộn 6 m3/h Năng suất sàng 12 m3/h  Khoảng cách bơm  80(W)x50(H)m
Kích thước 0.8x0.8x1.2 m Kích thước 1x1x0.8m  Kích thước  0.6x1x0.8m
Trọng lượng 135Kg Trọng lượng 120Kg  Trọng lượng  250Kg
Sales Hồ Chí Minh
Telephone number of Sales Hồ Chí Minh 0917 129 900
Sales Hà Nội
Telephone number of Sales Hà Nội 0913 018 370
Technical
Telephone number of Technical 0909 956 900
Marketing
Telephone number of Marketing 012 9544 7889
SlideBar