Hệ thống keo kết dính gạch đá

HI-CRETE TILE-FIX C1

HI-CRETE TILE-FIX C1

Hi-Crete Tile-Fix C1 là vữa ốp lát gạch và đá, gốc xi măng (C) thông thường thuộc loại C1. Hi-Crete Tile-Fix C1 đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7899-2:2008 và ISO 13007-2:2005.

Hãng sản xuất: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG HI-CRETE

Xem Thêm

HI-CRETE TILE-FIX C2

HI-CRETE TILE-FIX C2

Hi-Crete Tile-Fix C2 là vữa ốp lát gạch và đá cao cấp, gốc xi măng (C) cao cấp thuộc loại C2. Hi-Crete Tile-Fix C2 đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7899-2:2008 và ISO 13007-2:2005. Khi trộn Hi-Crete Tile-Fix C2 với Hi-Crete Fix-Lastic, sản phẩm đạt tiêu chuẩn C2ES2

Vữa cải tiến với khả năng đàn hồi cao, thời gian thi công kéo dài và độ bám dính tuyệt hảo.

Xem Thêm

HI-CRETE TILE-FIX HS

HI-CRETE TILE-FIX HS

Hi-Crete Tile-Fix HS là vữa ốp lát gạch và đá cao cấp cải tiến gốc xi măng (C) cao cấp thuộc loại C2, đóng rắn nhanh (F) và có khả năng đàn hồi (S1). Hi-Crete Tile-Fix HS đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7899-2:2008 và ISO 13007-2:2005.

Hãng sản xuất: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG HI-CRETE

Xem Thêm

HI-CRETE TILE FIX-POXY

HI-CRETE TILE FIX-POXY

Hi-Crete Tile Grout Poxy là sản phẩm vữa lỏng nhựa epoxy 2 thành phần có tính kháng axit và hóa chất cao nên sử dụng cho các mục đích kết dính, trám, bích khe mạch của gạch chịu acid hoặc dùng sửa chữa, trám bít vết nứt. Sản phẩm có 2 màu xám và trắng

Hãng sản xuất: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG HI-CRETE

Xem Thêm

HI-CRETE TILE-FIX LASTIC

HI-CRETE TILE-FIX LASTIC

HI-CRETE TILE-FIX LASTIC là phụ gia latex có thể được dùng để trộn với Hi-Crete Tile-Fix C1 và C2 nhằm cải thiện tính công tác và độ đàn hồi phù hợp với loại C2 (vữa ốp lát cải tiến gốc xi măng) theo tiêu chuẩn EN 12004 và loại S1 và S2 theo tiêu chuẩn EN 12002.

Hãng sản xuất: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG HI-CRETE

Xem Thêm

HI-CRETE TILE-GROUT

HI-CRETE TILE-GROUT

Hi-Crete Tile Grout là keo chít mạch gốc xi măng cải tiến thuộc loại CG2 theo tiêu chuẩn châu Âu EN 13888.

Hãng sản xuất: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG HI-CRETE

Xem Thêm

HI-CRETE TILE-GROUT POXY

HI-CRETE TILE-GROUT POXY

Hi-Crete Tile Grout Poxy là sản phẩm vữa lỏng nhựa epoxy 2 thành phần có tính kháng axit và hóa chất cao nên sử dụng cho các mục đích kết dính, trám, bích khe mạch của gạch chịu acid hoặc dùng sửa chữa, trám bít vết nứt. Sản phẩm có 2 màu xám và trắng

Hãng sản xuất: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG HI-CRETE

Xem Thêm

HI-CRETE TILE-GROUT LASTIC

HI-CRETE TILE-GROUT LASTIC

HI-CRETE TILE-GROUT LASTIC là phụ gia latex có thể được dùng để trộn với Hi-Crete Tile-Grout nhằm cải thiện tính công tác,tính chống thấm, kháng mài mòn. Phù hợp tiêu chuẩn EN 13888 cho loại CG2

Hãng sản xuất: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG HI-CRETE

Xem Thêm

Sales Hồ Chí Minh
Telephone number of Sales Hồ Chí Minh 0917 129 900
Sales Hà Nội
Telephone number of Sales Hà Nội 0913 018 370
Technical
Telephone number of Technical 0909 956 900
Marketing
Telephone number of Marketing 012 9544 7889
SlideBar