Nẹp Inox ốp gạch - Góc ngoài

1. Nẹp inox ốp góc ngoài - Tròn cạnh, không sắc cạnh 

Sử dụng:

- Nẹp inox ốp góc ngoài của cạnh gạch (tròn cạnh, không sắc cạnh) dùng cho giai đoạn ốp gạch tại các vị trí góc ngoài của cột, tường. Tạo nên tròn cạnh khi ốp, không sắc cạnh.

Nẹp Inox ốp góc ngoài - tròn cạnh, không sắc cạnh thường dùng ốp cạnh trong phòng bếp, nhà tắm,... 

- Nẹp ốp gạch Inox của DHN sử dụng nguyên liệu inox 304 với khả năng chống rỉ tốt. Kích thước phù hợp với độ dầy của gạch.

- Nẹp inox ốp gạch của DHN có bề mặt đa dạng màu sắc và có chất liệu chống trầy đảm bảo độ bền lâu dài khi sử dụng. 

- Nẹp Inox ốp gạch góc ngoài của DHN sử dụng phù hợp cho trong nhà và ngoài trời.

- Chiều dài: 3m/9 feet/118 inches (thanh).

- Đóng gói: 20 thanh/ hộp

 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh tròn ( không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh tròn ( không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh tròn ( không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh tròn ( không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh tròn ( không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh tròn ( không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh tròn ( không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh tròn ( không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh tròn ( không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh tròn ( không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh tròn ( không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh tròn ( không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh tròn ( không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh tròn ( không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh tròn ( không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh tròn ( không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh tròn ( không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh tròn ( không sắc cạnh)

Kích thước và mã sản phẩm của nẹp inox ốp góc ngoài:

Np inox hon thin p gc gch men trn cnh SAQ - 01 Copy H (mm)

T
(mm)

Màu Sắc Download
Bóng gương Bóng mờ
8 0.6

Bạc gương

Vàng gương

Đồng gương

Đen gương

Bạc mờ

Vàng mờ

Đồng mờ

Đen mờ

PDF
10 0.8
10 1.0

2. Nẹp inox ốp góc ngoài - Tròn cạnh (sắc cạnh)

Sử dụng:

Nẹp inox ốp góc ngoài của cạnh gạch (tròn cạnh, sắc cạnh) dùng cho giai đoạn ốp gạch tại các vị trí góc ngoài của cột, tường. Tạo nên tròn cạnh khi ốp, sắc cạnh.

Nẹp Inox ốp góc ngoài - tròn cạnh, sắc cạnh thường dùng ốp cạnh trong phòng bếp, nhà tắm,... 

- Nẹp ốp gạch Inox của DHN sử dụng nguyên liệu inox 304 với khả năng chống rỉ tốt. Kích thước phù hợp với độ dầy của gạch.

- Nẹp inox ốp gạch của DHN có bề mặt đa dạng màu sắc và có chất liệu chống trầy đảm bảo độ bền lâu dài khi sử dụng. 

- Nẹp Inox ốp gạch góc ngoài của DHN sử dụng phù hợp cho trong nhà và ngoài trời.

- Chiều dài: 3m/9 feet/118 inches (thanh).

- Đóng gói: 20 thanh/ hộp

 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh tròn (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh tròn (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh tròn (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh tròn (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh tròn (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh tròn (sắc cạnh)

Kích thước và mã sản phẩm của nẹp inox ốp góc ngoài:

1 Copy H (mm)

T
(mm)

Màu Sắc Download
Bóng gương Bóng mờ
8 0.6

Bạc gương

Vàng gương

Đồng gương

Đen gương

Bạc mờ

Vàng mờ

Đồng mờ

Đen mờ

PDF
10 0.8
12 1.0

 3. Nẹp inox ốp góc ngoài - vuông cạnh (8mm, sắc cạnh)

Sử dụng:

Nẹp inox ốp góc ngoài của cạnh gạch (Bản cạnh 8mm, vuông cạnh, sắc cạnh) dùng cho giai đoạn ốp gạch tại các vị trí góc ngoài của cột, tường. Tạo nên vuông cạnh khi ốp, sắc cạnh.

Nẹp Inox ốp góc ngoài - vuông cạnh, sắc cạnh thường dùng ốp cạnh trong phòng bếp, nhà tắm,... Ngoài tác dụng ốp góc gạch, Nẹp inox ốp góc ngoài vuông cạnh ( 8mm, sắc cạnh) còn dùng để ốp tạo phân chia giữa 2 lớp gạch hay 2 màu gạch để tạo điểm nhất trang trí trên tường hay sàn.

- Nẹp ốp gạch Inox của DHN sử dụng nguyên liệu inox 304 với khả năng chống rỉ tốt. Kích thước phù hợp với độ dầy của gạch.

- Nẹp inox ốp gạch của DHN có bề mặt đa dạng màu sắc và có chất liệu chống trầy đảm bảo độ bền lâu dài khi sử dụng. 

- Nẹp Inox ốp gạch góc ngoài của DHN sử dụng phù hợp cho trong nhà và ngoài trời.

- Chiều dài: 3m/9 feet/118 inches (thanh).

- Đóng gói: 20 thanh/ hộp

 • Nẹp inox ốp góc gạch 8mm cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch 8mm cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch 8mm cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch 8mm cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch 8mm cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch 8mm cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch 8mm cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch 8mm cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch 8mm cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch 8mm cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch 8mm cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch 8mm cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch 8mm cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch 8mm cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch 8mm cạnh vuông (sắc cạnh)

Kích thước và mã sản phẩm của nẹp inox ốp góc ngoài:

 1 H (mm)

T
(mm)

Màu Sắc Download
Bóng gương Bóng mờ
8 0.6

Bạc gương

Vàng gương

Đồng gương

Đen gương

Bạc mờ

Vàng mờ

Đồng mờ

Đen mờ

PDF
10 0.8
12 1.0

 4. Nẹp inox ốp góc ngoài - Vuông cạnh đều (sắc cạnh)

Sử dụng:

Nẹp inox ốp góc ngoài của cạnh gạch (Bản cạnh vuông đều, vuông cạnh, sắc cạnh) dùng cho giai đoạn ốp gạch tại các vị trí góc ngoài của cột, tường. Tạo nên vuông cạnh khi ốp, sắc cạnh.

Nẹp Inox ốp góc ngoài - vuông cạnh đều, sắc cạnh thường dùng ốp cạnh trong phòng bếp, nhà tắm,... Ngoài tác dụng ốp góc gạch, Nẹp inox ốp góc ngoài vuông cạnh ( hai cạnh vuông đều, sắc cạnh) còn dùng để ốp tạo phân chia giữa 2 lớp gạch hay 2 màu gạch để tạo điểm nhất trang trí trên tường. 

- Nẹp ốp gạch Inox của DHN sử dụng nguyên liệu inox 304 với khả năng chống rỉ tốt. Kích thước phù hợp với độ dầy của gạch.

- Nẹp inox ốp gạch của DHN có bề mặt đa dạng màu sắc và có chất liệu chống trầy đảm bảo độ bền lâu dài khi sử dụng. 

- Nẹp Inox ốp gạch góc ngoài của DHN sử dụng phù hợp cho trong nhà và ngoài trời.

- Chiều dài: 3m/9 feet/118 inches (thanh).

- Đóng gói: 20 thanh/ hộp

 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (sắc cạnh)

Kích thước và mã sản phẩm của nẹp inox ốp góc ngoài:

 1 Copy H (mm)

T
(mm)

Màu Sắc Download
Bóng gương Bóng mờ
8 0.6

Bạc gương

Vàng gương

Đồng gương

Đen gương

Bạc mờ

Vàng mờ

Đồng mờ

Đen mờ

PDF
10 0.8
12 1.0

5. Nẹp inox ốp góc ngoài - Vuông cạnh (Không sắc cạnh)

Sử dụng:

Nẹp inox ốp góc ngoài của cạnh gạch (Bản cạnh vuông đều, không sắc cạnh) dùng cho giai đoạn ốp gạch tại các vị trí góc ngoài của cột, tường. Tạo nên vuông cạnh khi ốp, không sắc cạnh, Góc vuông được làm nhẵn.

Nẹp Inox ốp góc ngoài - vuông cạnh đều, không sắc cạnh thường dùng ốp cạnh trong phòng bếp, nhà tắm,... Ngoài tác dụng ốp góc gạch, Nẹp inox ốp góc ngoài vuông cạnh ( hai cạnh vuông đều, không sắc cạnh) còn dùng để ốp tạo mũi bậc cầu thang dùng trong gia đình hoặc những vị trí cầu thang ốp gạch 

- Nẹp ốp gạch Inox của DHN sử dụng nguyên liệu inox 304 với khả năng chống rỉ tốt. Kích thước phù hợp với độ dầy của gạch.

- Nẹp inox ốp gạch của DHN có bề mặt đa dạng màu sắc và có chất liệu chống trầy đảm bảo độ bền lâu dài khi sử dụng. 

- Nẹp Inox ốp gạch góc ngoài của DHN sử dụng phù hợp cho trong nhà và ngoài trời.

- Chiều dài: 3m/9 feet/118 inches (thanh).

- Đóng gói: 20 thanh/ hộp

 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (không sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch cạnh vuông (không sắc cạnh)

Kích thước và mã sản phẩm của nẹp inox ốp góc ngoài:

 Np inox p gch vung cnh chn dp - SAQ01 Copy H (mm)

T
(mm)

Màu Sắc Download
Bóng gương Bóng mờ
8 0.6

Bạc gương

Vàng gương

Đồng gương

Đen gương

Bạc mờ

Vàng mờ

Đồng mờ

Đen mờ

PDF
10 0.8
12 1.0

6. Nẹp inox ốp góc ngoài - Vuông cạnh (kiểu dáng chịu lực, Sắc cạnh)

Sử dụng:

Nẹp inox ốp góc ngoài của cạnh gạch (Bản cạnh vuông đều, kiểu dáng chịu lực, sắc cạnh) dùng cho giai đoạn ốp gạch tại các vị trí góc ngoài của cột, tường. Tạo nên vuông cạnh khi ốp, sắc cạnh.

Nẹp Inox ốp góc ngoài - vuông cạnh đều, kiểu dáng chịu lực, sắc cạnh thường dùng ốp cạnh trong phòng bếp, nhà tắm,... Ngoài tác dụng ốp góc gạch, Nẹp inox ốp góc ngoài vuông cạnh ( hai cạnh vuông đều,kiểu dáng chịu lực, sắc cạnh) còn dùng để ốp tạo phân chia giữa 2 lớp gạch hay 2 màu gạch để tạo điểm nhất trang trí trên tường hoặc dùng ốp gạch cho mũi bậc thang dùng trong gia đình. 

- Nẹp ốp gạch Inox của DHN sử dụng nguyên liệu inox 304 với khả năng chống rỉ tốt. Kích thước phù hợp với độ dầy của gạch.

- Nẹp inox ốp gạch của DHN có bề mặt đa dạng màu sắc và có chất liệu chống trầy đảm bảo độ bền lâu dài khi sử dụng. 

- Nẹp Inox ốp gạch góc ngoài của DHN sử dụng phù hợp cho trong nhà và ngoài trời.

- Chiều dài: 3m/9 feet/118 inches (thanh).

- Đóng gói: 20 thanh/ hộp

 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (sắc cạnh)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (sắc cạnh)

Kích thước và mã sản phẩm của nẹp inox ốp góc ngoài:

 Np hon thin inox vung cnh chn bo SQQ01 H (mm)

T
(mm)

Màu Sắc Download
Bóng gương Bóng mờ
8 0.6

Bạc gương

Vàng gương

Đồng gương

Đen gương

Bạc mờ

Vàng mờ

Đồng mờ

Đen mờ

PDF
10 0.8
12 1.0

7. Nẹp inox ốp góc ngoài - Vuông cạnh (kiểu dáng chịu lực, không sắc cạnh)

Sử dụng:

Nẹp inox ốp góc ngoài của cạnh gạch (Bản cạnh vuông đều, kiểu dáng chịu lực, không sắc cạnh) dùng cho giai đoạn ốp gạch tại các vị trí góc ngoài của cột, tường. Tạo nên vuông cạnh khi ốp, sắc cạnh.

Nẹp Inox ốp góc ngoài - vuông cạnh đều, kiểu dáng chịu lực, không sắc cạnh thường dùng ốp cạnh trong phòng bếp, nhà tắm,... Ngoài tác dụng ốp góc gạch, Nẹp inox ốp góc ngoài vuông cạnh ( hai cạnh vuông đều,kiểu dáng chịu lực, không sắc cạnh) còn dùng để ốp tạo phân chia giữa 2 lớp gạch hay 2 màu gạch để tạo điểm nhất trang trí trên tường hoặc dùng ốp gạch cho mũi bậc thang dùng trong công trình dân dụng

- Nẹp ốp gạch Inox của DHN sử dụng nguyên liệu inox 304 với khả năng chống rỉ tốt. Kích thước phù hợp với độ dầy của gạch.

- Nẹp inox ốp gạch của DHN có bề mặt đa dạng màu sắc và có chất liệu chống trầy đảm bảo độ bền lâu dài khi sử dụng. 

- Nẹp Inox ốp gạch góc ngoài của DHN sử dụng phù hợp cho trong nhà và ngoài trời.

- Chiều dài: 3m/9 feet/118 inches (thanh).

- Đóng gói: 20 thanh/ hộp

 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (không sắc cạnh, chấn bào)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (không sắc cạnh, chấn bào)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (không sắc cạnh, chấn bào)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (không sắc cạnh, chấn bào)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (không sắc cạnh, chấn bào)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (không sắc cạnh, chấn bào)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (không sắc cạnh, chấn bào)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (không sắc cạnh, chấn bào)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (không sắc cạnh, chấn bào)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (không sắc cạnh, chấn bào)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (không sắc cạnh, chấn bào)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (không sắc cạnh, chấn bào)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (không sắc cạnh, chấn bào)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (không sắc cạnh, chấn bào)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (không sắc cạnh, chấn bào)
 • Nẹp inox ốp góc gạch tạo cạnh vuông (không sắc cạnh, chấn bào)

Kích thước và mã sản phẩm của nẹp inox ốp góc ngoài:

Np hon thin inox p gch trn cnh SQQA01 H (mm)

T
(mm)

Màu Sắc Download
Bóng gương Bóng mờ
8 0.6

Bạc gương

Vàng gương

Đồng gương

Đen gương

Bạc mờ

Vàng mờ

Đồng mờ

Đen mờ

PDF
10 0.8
12 1.0

Other names: Nẹp hoàn thiện inox, nẹp inox ốp góc gạch, nẹp cạnh inox, nẹp inox viền gạch, nẹp cạnh gạch bằng inox, thép không rỉ, ốp gạch, cạnh cột, cạnh tường cần ốp gạch bằng nẹp inox

Sales Hồ Chí Minh
Telephone number of Sales Hồ Chí Minh 0917 129 900
Sales Hà Nội
Telephone number of Sales Hà Nội 0913 018 370
Technical
Telephone number of Technical 0909 956 900
Marketing
Telephone number of Marketing 012 9544 7889
SlideBar