uPVC Drip Line

uPVC Drip Line: nẹp hoàn thiện khe ngắt nước

SỬ DỤNG:

- Nẹp hoàn thiện khe ngắt nước dùng để hoàn thiện góc cạnh kết hợp với tạo rãnh ngắt nước mưa. Sử dụng tại các vị trí sê nô, ban công, ô văng.

- Ứng dụng trong nội thất và ngoại thất. Định vị liên kết bằng vữa trát. Tạo nên góc vuông kết hợp rãnh chặn nước mưa, hạn chế mẻ cạnh, thi công nhanh, chuẩn và thẳng cạnh.

- Chiều dài: 2.5m/8 feet/98 inch (cây).

- Đóng gói: 100 cây/ thùng.

  • Drip Line
  • Drip Line
  • Drip Line
  • Drip Line
  • Drip Line
  • Drip Line
  • Drip Line
 


Nẹp hoàn thiện khe ngắt nước: kích thước và mã sản phẩm

PDL1220S A B C Sắc cạnh Download
Màu trắng
Màu đen
10 20 25 PDL1020SW PDL1020SB
 
12 20 25
PDL1220SW
PDL1220SB

Tên khác: nẹp hoàn thiện rãnh ngắt nước còn có các tên gọi khác như nẹp ngắt nước mưa, nẹp trát góc với rãnh nga7t1 nước, nẹp chặn nước mưa, nẹp tô trát, nẹp góc tô trát, nẹp hoàn thiện, chỉ nhựa ngắt nước, nẹp ngắt nước hoàn thiện khi tô trát, nẹp ngắt1 nước cho sê nô, nẹp chặn nước mưa cho ô văng, nẹp chặn nước ban công, nẹp thoát nước mưa cho ô văng.

Sales Hồ Chí Minh
Telephone number of Sales Hồ Chí Minh 0917 129 900
Sales Hà Nội
Telephone number of Sales Hà Nội 0913 018 370
Technical
Telephone number of Technical 0909 956 900
Marketing
Telephone number of Marketing 012 9544 7889
SlideBar