Gối kê bê tông dạng thanh

 

1. Mã sản phẩm: CSS200B

Sử dụng:

Áp dụng cho khoảng cách giữa 2 thành đứng của cốp pha tường hoặc dầm là  200 mm.

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer bar form goi ke be tong dang thanh CSS200B - 1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Tường

Dầm

200

 ≤03 KN

360

100

 

2. Mã sản phẩm: CSS250B

Sử dụng:

Áp dụng cho khoảng cách giữa 2 thành đứng của cốp pha tường hoặc dầm là  250 mm

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer bar form goi ke be tong dang thanh CSS250B -1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Tường

Dầm

250

  ≤03 KN

456

50

 

 3. Mã sản phẩm: CSS300B

Sử dụng:

Áp dụng cho khoảng cách giữa 2 thành đứng của cốp pha tường hoặc dầm là  300 mm

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer bar form goi ke be tong dang thanh CSS300B - 1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Tường

Dầm

300

  ≤03 KN

648

50

 

4. Mã sản phẩm: CSS350B

Sử dụng:

- Áp dụng cho khoảng cách giữa 2 thành đứng của cốp pha tường hoặc dầm là  350 mm.

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer bar form goi ke be tong dang thanh CSS350B - 1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Tường

Dầm

350

  ≤03 KN

720

50

 

5. Mã sản phẩm: CSS400B

Sử dụng:

Áp dụng cho khoảng cách giữa 2 thành đứng của cốp pha tường hoặc dầm là  400 mm

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer bar form goi ke be tong dang thanh CSS400B - 1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Tường

Dầm

400

≤03 KN

936

20

 

Other names: Gối kê bê tông, gối kê bê tông mác cao, mác bê tông, gối kê bê tông chất lượng cao, con kê bê tông chất lượng cao, gối kê thép sàn, con kê thép cột, gối kê dầm, cục kê bê tông. , gối kê kê tông, con kê bê tông, cục kê bê tông, cục kê sàn, con kê sàn, gối kê sàn, gối kê thép sàn, gối kê sàn thép, gối kê đơn kích thước, gối kê sàn, gối kê cột, gối kê sàn, gối kê dầm, gối kê cột, gối kê tường, cục kê bê tông Việt Nam, Cục kê bê tông Sài Gòn, Cục kê bê tông chất lượng cao, Gối kê mác cao, cục kê thép sàn, cục kê đổ bê tông, con kê thép sàn, con kê thép cột, con kê thép chân chó, con kê chử U, Con kê mòng, gối kê sàn, gối kê thép móng, gối kê thép dầm, gối kê thép sàn, cục kê thép chân chó, cục kê thép, cục kê thép cho sàn khi đổ bê tông, cục bê tông kê thép sàn, cục kê thép cho dầm, gối kê sắt, kê thép chân chó, kê sàn, cục kê sàn, kê cột, cục kê cột, gối kê buột kẽm, con kê sắt, gối kê thép đổ bê tông sàn, cục kê thép sàn, gối kê thép sàn.

Sales Hồ Chí Minh
Telephone number of Sales Hồ Chí Minh 0917 129 900
Sales Hà Nội
Telephone number of Sales Hà Nội 0913 018 370
Technical
Telephone number of Technical 0909 956 900
Marketing
Telephone number of Marketing 012 9544 7889
SlideBar