Gối kê bê tông đơn kích thước

 

1. Mã sản phẩm: CSS025F1

Sử dụng:

- Gối kê bê tông có sợi gia cường (Sợi thủy tinh - FiberGlass) CSS025F1 dùng cho lớp bê tông bảo vệ 25mm. Dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm.

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2).

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc. 

- Gối kê bê tông có sợi thủy tinh gia cường có khả năng chịu uốn, chịu nén tốt hơn sản phẩm cùng loại. Thêm vào đó cung cấp khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông.

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size

 

 
 Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS025F1-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

25

≥06 KN ...............

 ≤08 KN

25

1.000


2. Mã sản phẩm: CSS030F

Sử dụng:

- Gối kê bê tông đơn kích thước cốt sợi thủy tinh ( hay còn gọi là viên kê bê tông, con kê bê tông, Fiberglass concrete spacer) sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 30mm. Dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2). Gối kê bê tông dạng đơn kích thước CSS030F có hình dáng chịu tải tốt phù hợp cho các kết cấu thép nặng.

- Gối kê bê tông DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh ngoài cung cấp khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời, còn có khả năng chịu nén và chịu uốn tốt hơn các sản phẩm cùng loại.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size

 

 

 Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS030F-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

30

≥08 KN ...............

 ≤10 KN

72

500

 

3. Mã sản phẩm: CSS030F2

Sử dụng:

- Gối kê bê tông có sợi thủy tinh gia cường (Fiber Concreter Spacer) sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 30mm. Dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm. Trọng lượng nhẹ hơn, kinh tế hơn.

- Cường độ bê tông của gối kê bê tông DHN đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Gối kê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có kích thước  chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời. Ngoài ra, gối kê bê tông DHN cải thiện khả năng chịu uốn và chịu nén nhờ có thêm sợi thủy tinh gia cường.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông.

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size

 

 
 Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS030F2-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

30

≥06 KN ...............

 ≤08 KN

33

1.000


4. Mã sản phẩm: CSS040F

Sử dụng:

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh CSS040F ( hay còn gọi là viên kê bê tông, con kê bê tông hay là Fibergalss Conreter Spacer) sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 40mm. Dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2). Gối kê bê tông CSS040F có khả năng chịu tải lớn, phù hợp cho các kết cấu thép nặng.

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh CSS040F có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời, gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có khả năng chịu uốn và chịu nén cao hơn các sản phẩm cùng loại.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS040F-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

40

≥10 KN ...............

  ≤12 KN

96

300

 

5. Mã sản phẩm: CSS040F2

Sử dụng:

- Gối kê bê tông có sợi gia cường CSS040F2 sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 40mm. Dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm. 

- Gối kê bê tông CSS040F2 có khả năng chịu tải nhẹ hơn CSS040F nên phù hợp cho các kết cấu thép nhẹ hơn. Do sản phẩm nhẹ hơn nên kinh tế hơn.

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2). 

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời. Gối kê bê tông có sợi thủy tinh gia cường của DHN luôn có khả năng chịu nén và chịu uốn vượt trội.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS040F2-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

40

≥09 KN ...............

  ≤11 KN

65

500

 6. Mã sản phẩm: CSS050F

Sử dụng:

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh CSS050F ( Fiberglass concrete spacer) sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 50mm. Dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm.

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh CSS050F cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2). Gối kê bê tông CSS050F có khả năng chịu tải lớn với thiết kế phù hợp để chịu tải lớn.

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc. 

- Cung cấp khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS050F-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

50

≥10 KN ...............

  ≤12 KN

120

250

 

7. Mã sản phẩm: CSS050R1

Sử dụng:

- Gối kê bê tông có sợi thủy tinh gia cường (Fiberglass Concreter Spacer) CSS050R1 sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 50mm. Dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm. Với thiết kế tối ưu diện tích tiếp xúc với cốp pha và trọng lượng nhẹ hơn nên kinh tế hơn

- Cường độ bê tông của gối kê DHN đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước của gối kê bê tông DHN chính xác bởi khuôn đúc 

- Cùng với khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời, gối kê bê tông có sợi thủy tinh gia cường của DHN có khả năng chịu uốn và chịu nén vượt trội sản phẩm cùng loại.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông.

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS050R1-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Tường

50

≥09 KN ...............

  ≤11 KN

100

300

8. Mã sản phẩm: CSS060R1

Sử dụng:

- Gối kê bê tông có sợi thủy tinh gia cường (Fiberglass Concreter Spacer) sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 60mm. Dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm. Với thiết kế tối ưu diện tích tiếp xúc với cốp pha và trọng lượng nhẹ hơn nên kinh tế hơn

- Cường độ bê tông của gối kê bê tông DHN đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước của gối kê bê tông DHN chính xác bởi khuôn đúc 

- Ngoài khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời, Gối kê bê tông có sợi thủy tinh gia cướng của DHN có khả năng chịu nén và chịu uốn vượt trội sản phẩm cùng loại.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS060R1-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Móng

Sàn

Cột

Dầm

60

≥10 KN ...............

  ≤12 KN

140

250

9. Mã sản phẩm: CSS070R1

Sử dụng:

- Gối kê bê tông có sợi thủy tinh gia cường (Fiberglass Concreter Spacer) CSS070R1 sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 70mm. Dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm. Với thiết kế tối ưu diện tích tiếp xúc với cốp pha và trọng lượng nhẹ hơn nên kinh tế hơn.

- Cường độ bê tông của gối kê bê tông DHN đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước của gối kê bê tông DHN chính xác bởi khuôn đúc. 

- Gối kê bê tông với sợi thủy tinh gia cường của DHN ngoài khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời, còn có khả năng chịu nén và chịu uốn tốt hơn sản phẩm cùng loại.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS070R1-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Móng

Sàn

Cột

Dầm

70

≥09 KN ...............

  ≤11 KN

175

200

10. Mã sản phẩm: CSS075F

Sử dụng:

- Gối kê bê tông có sợi thủy tinh gia cường (Fiberglass Concreter Spacer) CSS075F sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 75mm. Dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm. Với thiết kế tối ưu diện tích tiếp xúc với cốp pha và trọng lượng nhẹ hơn nên kinh tế hơn.

 - Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh CSS075F có cường độ bê tông của gối kê bê tông DHN đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2). Gối kê bê tông CSS075F dùng để kê thép ( lớp trên) cho sản rất phù hợp.

 - Kích thước của gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN chính xác bởi khuôn đúc. 

 - Gối kê bê tông với cốt sợi thủy tinh gia cường của DHN ngoài khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời, còn có khả năng chịu nén và chịu uốn tốt hơn sản phẩm cùng loại.

 - Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS075F-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

75

≥10 KN ...............

  ≤12 KN

240

120

 11. Mã sản phẩm: CSS080R1

Sử dụng:

- Gối kê bê tông có sợi thủy tinh gia cường (Fiberglass Concreter Spacer) CSS080R1 sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 80mm. Dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm. Với thiết kế tối ưu diện tích tiếp xúc với cốp pha và trọng lượng nhẹ hơn nên kinh tế hơn.

- Cường độ bê tông của gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2). Với thiết kế của CSS080R1 rất phù hợp cho kê lớp thép trên của thép sàn.

- Kích thước của gối kê bê tông cốt dợi thủy tinh DHN chính xác bởi khuôn đúc. 

- Gối kê bê tông với sợi thủy tinh gia cường của DHN ngoài khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời, còn có khả năng chịu nén và chịu uốn tốt hơn sản phẩm cùng loại.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS080R1-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

80

≥10 KN ...............

  ≤12 KN

200

150

12. Mã sản phẩm: CSS100R1

Sử dụng:

Gối kê bê tông có sợi thủy tinh gia cường (Fiberglass Concreter Spacer) CSS100R1 sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 100mm. Sản phẩm phù hợp cho kê thép lớp trên của sàn.

- Cường độ bê tông của gối kê bê tông DHN đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước của gối kê bê tông DHN chính xác bởi khuôn đúc. 

- Gối kê bê tông với sợi thủy tinh gia cường của DHN ngoài khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời, còn có khả năng chịu nén và chịu uốn tốt hơn sản phẩm cùng loại.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS100R1-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

100

≥10 KN ...............

  ≤12 KN

280

120

13. Mã sản phẩm: CSS050U

Sử dụng:

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh CSS050U (hay còn gọi là con kê bê tông hay viên kê bê tông) sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 50 mm. Dễ sử dụng cho sàn, dầm, móng

- Gối kê tông tông cốt sợi thủy tinh của DHN có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2).

- Gối kê bê tông của DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời, gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN cũng có khả năng chịu tải và chịu uốn tốt hơn sản phẩm cùng loại.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS050U-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Dầm

Móng

50

≥3 KN ...............

≤5 KN

148

200

 

14. Mã sản phẩm: CSS070U

Sử dụng:

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh CSS070U ( hay còn gọi là viên kê bê tông, cục kê bê tông, Fiber concrete Spacer) sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 70 mm. Dễ sử dụng cho sàn, dầm, móng.

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời, đồng thời có khả năng chịu uốn và chịu tải tốt hơn, hạn chế sai sót khi thi công.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS070U-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Dầm

Móng

70

≥3 KN ...............

≤5 KN

190

150

 

15. Mã sản phẩm: CSS090U

Sử dụng:

- Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 90 mm. Dễ sử dụng cho sàn, dầm, móng.

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS090U-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Dầm

Móng

90

≥3 KN ...............

≤5 KN

270

100

 

16. Mã sản phẩm: CSS110U

Sử dụng:

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh CSS110U ( Fiberglass concrete spacer) sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 110 mm. Dễ sử dụng cho sàn, dầm, móng.

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2). Với thiết kế của CSS110U rất phù hợp cho kê lớp thép trên của sàn khi mà 2 lớp thép đi song song cùng khoảng cách như nhau.

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời. Với đặc tính sợi thủy tinh, gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh CSS110U có khả năng chịu uốn tốt hơn sản phẩm cùng loại

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS110U-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Dầm

Móng

110

≥4 KN ...............

≤5 KN

450

80

 

17. Mã sản phẩm: CSS10063R

Sử dụng:

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh CSS10063R sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 100 mm. Dễ sử dụng cho móng.

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2). Với thiết kế hình trụ tròn, CSS10063R có khả năng chịu tải lớn, phù hợp sử dụng cho các kết cấu thép móng, cấu kiện thép lớn: dầm cầu, hầm chui, 

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời. Thêm vào tính năng sợi thủy tinh gia cường, CSS10063R là gối kê có khả năng chịu tải cao nhất trong các sản phẩm cùng loại.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS10063R-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Móng

100

≤11 KN

530

50

 

18. Mã sản phẩm: CSS020C

Sử dụng:

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh CSS020C với thiết kế đơn giản sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 20 mm. Dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm. 

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2). Với thiết kế của CSS020C phù hợp cho kê thép sàn (lớp thép dưới)

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 

 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 

 
 Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS020C-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

20

≤3 KN

40

800


19. Mã sản phẩm: CSS025C

Sử dụng:

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh CSS025C sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 25 mm. Dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm.

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2). Gối kê bê tông CSS025C phù hợp cho kê thép sàn ( lớp thép dưới)

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 

 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 

 
 IMG 4034-1w Copy

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

25

≤3 KN

55

500

 

20. Mã sản phẩm: CSS040C

Sử dụng:

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh CSS040C sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 40 mm. Dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm.

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 

 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 

 
 IMG 4035-1w Copy

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

40

≥5 KN ...............

≤10 KN

130

250

 

 21. Mã sản phẩm: CSS050C

Sử dụng:

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh CSS050C sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 50 mm. Dễ sử dụng cho sàn, cột dầm.

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2). Với thiết kế của CSS050C phù hợp cho kê thép móng.

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN cung cấp khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 

 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 

 
 IMG 4037-1w Copy

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

50

≥20 KN ...............

≤25 KN

240

150

 

22. Mã sản phẩm: CSS030R

Sử dụng:

- Gối kê bê tông có sợi thủy tinh gia cướng CSS030R sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 50 mm. Dễ sử dụng cho sàn ( lớp thép dưới)

- Gối kê bê tông của DHN có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Gối kê bê tông DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 IMG 4029-2web-30mm Copy

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

30

≥10 KN ...............

≤12 KN

67

500

Other names: Gối kê bê tông, gối kê bê tông mác cao, mác bê tông, gối kê bê tông chất lượng cao, con kê bê tông chất lượng cao, gối kê thép sàn, con kê thép cột, gối kê dầm, cục kê bê tông. , gối kê kê tông, con kê bê tông, cục kê bê tông, cục kê sàn, con kê sàn, gối kê sàn, gối kê thép sàn, gối kê sàn thép, gối kê đơn kích thước, gối kê sàn, gối kê cột, gối kê sàn, gối kê dầm, gối kê cột, gối kê tường, cục kê bê tông Việt Nam, Cục kê bê tông Sài Gòn, Cục kê bê tông chất lượng cao, Gối kê mác cao, cục kê thép sàn, cục kê đổ bê tông, con kê thép sàn, con kê thép cột, con kê thép chân chó, con kê chử U, Con kê mòng, gối kê sàn, gối kê thép móng, gối kê thép dầm, gối kê thép sàn, cục kê thép chân chó, cục kê thép, cục kê thép cho sàn khi đổ bê tông, cục bê tông kê thép sàn, cục kê thép cho dầm, gối kê sắt, kê thép chân chó, kê sàn, cục kê sàn, kê cột, cục kê cột, gối kê buột kẽm, con kê sắt, gối kê thép đổ bê tông sàn, cục kê thép sàn, gối kê thép sàn.

Sales Hồ Chí Minh
Telephone number of Sales Hồ Chí Minh 0917 129 900
Sales Hà Nội
Telephone number of Sales Hà Nội 0913 018 370
Technical
Telephone number of Technical 0909 956 900
Marketing
Telephone number of Marketing 012 9544 7889
SlideBar