Gối kê bê tông đa kích thước

 

1. Mã sản phẩm: CSM2025001

Sử dụng:

- Gối kê bê tông có sợi thủy tinh gia cướng (hay còn gọi là viên kê bê tông, cục kê bê tông, Fiberglass concreter spacer) CSM2025001 là loại viên kê bê tông đa kích thước sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 20/25 mm.

- Gối kê bê tông đa kích thước CSM 2025001 dễ sử dụng cho cột, phù hợp cho các công trình dân dụng: nhà phố,.... Với đa kích thước 20, 25, 30 viên kê bê tông CSM2025001 rất tiện lợi khi sử dụng cho toàn bộ cấu kiện bê tông của công trình dân dụng

- Cường độ bê tông của Gối bê bê tông (viên kê bê tông) CSM2025001 đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước của gối kê bê tông (viên kê bê tông) CSM2025001 chính xác bởi khuôn đúc. 

- Gối kê bê tông DHN cung cấp khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời.

- Gối kê bê tông DHN có độ tương thích do cùng vật liệu bê tông.

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSM2025001-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Cột

Sàn

Dầm

Tường

20

25

 ≤03 KN

28

1.000

2. Mã sản phẩm: CSM2530001

Sử dụng:

- Gối kê bê tông (hay còn gọi là viên kê bê tông, cục kê bê tông) CSM2025302 là loại viên kê bê tông đa kích thước sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 20/25/30 mm.

- Gối kê bê tông đa kích thước CSM2025302 dễ sử dụng cho cột, phù hợp cho các công trình dân dụng: nhà phố,.... Với đa kích thước 20, 25, 30mm viên kê bê tông CSM2025302 rất tiện lợi khi sử dụng cho toàn bộ cấu kiện bê tông của công trình dân dụng

- Cường độ bê tông của Gối bê bê tông (viên kê bê tông) CSM2025302 đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước của gối kê bê tông (viên kê bê tông) CSM2025302 chính xác bởi khuôn đúc 

- Gối kê bê tông DHN cung cấp khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời.

- Gối kê bê tông DHN có độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 

 
 Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSM2530001-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Cột

20

25

30

 ≤03 KN

53

471

3. Mã sản phẩm: CSM202530

Sử dụng:

- Gối kê bê tông (hay còn gọi là viên kê bê tông, cục kê bê tông) CSM202530 là loại viên kê bê tông đa kích thước sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 20/25/30 mm.

- Gối kê bê tông đa kích thước CSM 202530 dễ sử dụng cho cột, phù hợp cho các công trình dân dụng: nhà phố,.... Với đa kích thước 20, 25, 30 viên kê bê tông CSM202530 rất tiện lợi khi sử dụng cho toàn bộ cấu kiện bê tông của công trình dân dụng

- Cường độ bê tông của Gối bê bê tông (viên kê bê tông) CSM202530 đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước của gối kê bê tông (viên kê bê tông) CSM202530 chính xác bởi khuôn đúc 

- Viên kê bê tông DHN cung cấp khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời.

- Viên kê bê tông DHN có độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSM202530-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Cột

20

25

30

 ≤03 KN

44

800

 

 

4. Mã sản phẩm: CSM35404550

Sử dụng:

- Gối kê bê tông (hay còn gọi là viên kê bê tông, cục kê bê tông) CSM 35404550 là loại gối kê, viên kê đa kích thước sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 35/40/45/50 mm.

- Gối kê bê tông (hay còn gọi là viên kê bê tông, cục kê bê tông) CSM35404550 dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm, phù hợp các công trình dân dụng và công nghiệp. Viên kê bê tông CSM35404550 phù hợp với bản sàn dầy 8cm cùa nhà phố.

- Viên kê bê tông CSM 35404550 có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Viên kê bê tông DHN Kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Gối kê bê tông DHN cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Viên kê bê tông có độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSM35404550 - 1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

35

40

45

50

≥05 KN ...............

  ≤07 KN

110

300

 

5. Mã sản phẩm: CSM455560

Sử dụng:

Gối kê bê tông có sợi thủy tinh gia cường (hay còn gọi là viên kê bê tông, cục kê bê tông, Fiberglass Concrete Spacer) áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 45/55/60 mm.

Gối kê bê tông ( hay còn gọi là viên kê bê tông, cục kê bê tông) dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm.

- Cường độ bê tông của viên kê bê tông DHN đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Gối kê bê tông DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Viên kê bê tông DHN cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời, kết hợp với sợi thủy tinh gia tăng cường độ chịu nén và chịu uốn vượt trội sản phẩm cùng loại.

- Gối kê bê tông DHN có độ tương thích cao do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 

Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSN455560-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

45

55

60

≥ 06 KN ...............

  ≤ 08 KN

280

150

 6. Mã sản phẩm: CSM55607080

Sử dụng:

- Gối kê bê tông ( hay còn gọi là viên kê bê tông, cục kê bê tông) áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 55/60/70/80 mm.

- Gối kê bê tông ( hay còn gọi là viên kê bê tông, cục kê bê tông) dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm

- Cường độ bê tông của viên kê bê tông DHN đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Gối kê bê tông DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Viên kê bê tông DHN cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Gối kê bê tông DHN có độ tương thích cao do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 

Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSM55607080-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

55

60

70

80

≥04 KN ...............

  ≤06 KN

280

150

 

7. Mã sản phẩm: CSM202538

Sử dụng:

Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh ( hay còn gọi là viên kê bê tông, cục kê bê tông, Fiberglass concrete spacer) áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 20/25/38 mm. Dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm.

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Gối kê bê tông cốt sợi thủy tinh của DHN cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời, đồng thời có khả năng chịu tải và chịu uốn vượt trội sản phẩm cùng loại

- Gối kê bê tông DHN có độ tương thích, độ liên kết tốt do cùng vật liệu bê tông

 

 
 Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSM202538-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

20

25

38

  ≤05 KN

72

347

8. Mã sản phẩm: CSM20253040

Sử dụng:

- Gối kê bê tông ( hay còn gọi là viên kê bê tông, cục kê bê tông) áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 20/25/30/40 mm. Dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm.

- Gối kê bê tông DHN có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Gối kê bê tông DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Gối kê bê tông DHN cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Gối kê bê tông DHN có độ tương thích, độ liên kết tốt do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSM20253040-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

20

25

30

40

  ≤05 KN

72

347

 

9. Mã sản phẩm: CSM30405060

Sử dụng:

- Gối kê bê tông ( hay còn gọi là viên kê bê tông, cục kê bê tông) CSM 30405060 sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 30/40/50/60 mm. Dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm.

- Gối kê bê tông DHN có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Gối kê bê tông DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Gối kê bê tông DHN cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Gối kê bê tông DHN có độ tương thích cao do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Multi SizeGoi ke be tong da kich thuoc CSM30405060-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

30

40

50

60

≤07 KN

288

86

 

10. Mã sản phẩm: CSD1520

Sử dụng:

- Gối kê bê tông ( hay còn gọi là viên kê bê tông, cục kê bê tông) CSD1520 sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 15/20 mm. Dễ sử dụng cho sàn, dầm..

- Gối kê bê tông DHN có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Gối kê bê tông DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Gối kê bê tông DHN cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Gối kê bê tông DHN có độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSD1520-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Dầm

15

20

≥5 KN ...............

≤7 KN

38

657

 

11. Mã sản phẩm: CSD2530

Sử dụng:

- Gối kê bê tông ( hay còn gọi là viên kê bê tông, cục kê bê tông) CSD2530 sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 25/30 mm. Dễ sử dụng cho sàn, dầm

- Viên kê bê tông DHN có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Gối kê bê tông DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Gối bê bê tông DHN cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Gối kê bê tông DHN có độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSD2530-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Dầm

25

30

≥08 KN ...............

≤10 KN

96

260

 

12. Mã sản phẩm: CSD3540

Sử dụng:

- Gối kê bê tông ( hay còn gọi là viên kê bê tông, cục kê bê tông) sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 35/40 mm. Dễ sử dụng cho sàn, dầm.

- Cường độ bê tông của Gối kê bê tông DHN đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Gối kê bê tông DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Gối kê bê tông DHN cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Gối kê bê tông DHN có độ tương thích ( khả năng liên kết) cao do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSD3540-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Dầm

Móng

35

40

≥10 KN ...............

≤12 KN

120

208

 

13. Mã sản phẩm: CSD4550

Sử dụng:

- Gối kê bê tông DHN CSD4550 sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 45/50 mm. Dễ sử dụng cho sàn, móng.

- Gối kê bê tông DHN có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Gối kê bê tông DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Gối kê bê tông DHN cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Gối kê bê tông DHN có độ tương thích, độ liên kết tốt do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSD4550-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Móng

45

50

≥12 KN ...............

≤22 KN

192

130

 

14. Mã sản phẩm: CSD2380

Sử dụng:

- Gối kê bê tông DHN CSD2380 sử dụng cho lớp bê tông bảo vệ 23/80 mm. Dễ sử dụng cho sàn

- Cường độ bê tông cùa gối kê bê tông DHN đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Gối kê bê tông DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Gối kê bê tông DHN CSD 2380 cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Gối kê bê tông DHN CSD 2380 có độ tương thích, độ liên kết tốt do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSD2380 - 1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

23

80

≤3 KN

288

 

86 

15. Mã sản phẩm: CSM859563R

Sử dụng:

- Gối kê bê tông có sợi thủy tinh gia cường (hay còn gọi là viên kê bê tông, cục kê bê tông, Fiberglass Concrete Spacer) CSM859563R  áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 85/95 mm. Gối kê bê tông CSM859563R chủ yếu sử dụng cho các kết cấu thép lớn, tải trọng nặng cần có mặt phẳng để kê như Móng, Sàn nền.

- Cường độ bê tông của viên kê bê tông DHN đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Gối kê bê tông DHN có kích thước chính xác bởi khuôn đúc. 

- Viên kê bê tông DHN cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời, kết hợp với sợi thủy tinh gia tăng cường độ chịu nén và chịu uốn vượt trội sản phẩm cùng loại.

- Gối kê bê tông DHN có độ tương thích cao do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 

Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSM859563R-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Móng

Sàn

85

95

≥ 20 KN ...............

  ≤ 22 KN

450

50


Other names: Gối kê bê tông, gối kê bê tông mác cao, mác bê tông, gối kê bê tông chất lượng cao, con kê bê tông chất lượng cao, gối kê thép sàn, con kê thép cột, gối kê dầm, cục kê bê tông. , gối kê kê tông, con kê bê tông, cục kê bê tông, cục kê sàn, con kê sàn, gối kê sàn, gối kê thép sàn, gối kê sàn thép, gối kê đơn kích thước, gối kê sàn, gối kê cột, gối kê sàn, gối kê dầm, gối kê cột, gối kê tường, cục kê bê tông Việt Nam, Cục kê bê tông Sài Gòn, Cục kê bê tông chất lượng cao, Gối kê mác cao, cục kê thép sàn, cục kê đổ bê tông, con kê thép sàn, con kê thép cột, con kê thép chân chó, con kê chử U, Con kê mòng, gối kê sàn, gối kê thép móng, gối kê thép dầm, gối kê thép sàn, cục kê thép chân chó, cục kê thép, cục kê thép cho sàn khi đổ bê tông, cục bê tông kê thép sàn, cục kê thép cho dầm, gối kê sắt, kê thép chân chó, kê sàn, cục kê sàn, kê cột, cục kê cột, gối kê buột kẽm, con kê sắt, gối kê thép đổ bê tông sàn, cục kê thép sàn, gối kê thép sàn.

Sales Hồ Chí Minh
Telephone number of Sales Hồ Chí Minh 0917 129 900
Sales Hà Nội
Telephone number of Sales Hà Nội 0913 018 370
Technical
Telephone number of Technical 0909 956 900
Marketing
Telephone number of Marketing 012 9544 7889
SlideBar