Gối kê bê tông có sợi thép

 

1. Mã sản phẩm: CSS020CW

Sử dụng:

- Gối kê bê tông có sợi gia cường đính kèm kẽm buột CSS020C dùng để kê cho lớp bê tông bảo vệ 20 mm.

Gối kê bê tông CSS020C dễ sử dụng cho cột, sàn, dầm, tường

- Gối kê bê tông có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50 Mpa (500kg/cm2)

- Kích thước của gối kê bê tông chính xác bởi khuôn đúc. 

- Gối kê bê tông cung cấp khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời.

- Gối kê bê tông có độ tương thích tốt do cùng vật liệu bê tông.

 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 

 
 Concrete Spacer Wire Goi ke be tong co soi thep CSS020CW-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Cột

Sàn

Dầm

Tường

20

 ≤03 KN

48

520

 

2. Mã sản phẩm: CSS025CW

Sử dụng:

- Gối kê bê tông có sợi gia cường đính kèm kẽm buột CSS025C được sử dụng chủ yếu cho cho lớp bê tông bảo vệ 25 mm.

- Dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm, tường

Gối kê bê tông có sợi gia cường đính kèm kẽm buột CSS025C có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước của gối kê bê tông CSS025C chính xác bởi khuôn đúc. 

- Gối kê bê tông cung cấp khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời.

- Gối kê bê tông CSS025C có độ tương thích cao do cùng vật liệu bê tông.

 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 

 
 Concrete Spacer Wire Goi ke be tong co soi thep CSS025CW-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

Tường

25

  ≤03 KN

72

347

 

 3. Mã sản phẩm: CSS040CW

Sử dụng:

- Gối kê bê tông có sợi gia cường đính kèm kẽm buột CSS040C áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 40 mm.

- Gối kê bê tông CSS040C có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50 Mpa ( 500kg/cm2) và kích thước phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9346:2012 cho các công trình ven biển cần độ dầy lớp bê tông bảo vệ phù hợp.

Kích thước của gối kê bê tông CSS025C chính xác bởi khuôn đúc 

- Gối kê bê tông CSS040C có khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích của gối kê bê tông CSS040C phù hợp do cùng vật liệu bê tông. 

 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 

 
 Concrete Spacer Wire Goi ke be tong co soi thep CSS040CW-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

Tường

40

  ≤05 KN

168

148

 

4. Mã sản phẩm: CSS050CW

Sử dụng:

Gối kê bê tông có sợi gia cường (sợi thủy tinh - Fiberglass) đính kèm kẽm buột CSS050C áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 50 mm, dễ dàng sử dụng và tiết kiệm thời gian thi công. Gối kê bê tông CSS050C dễ sử dụng cho sàn, cột, dầm, tường cho các công trình ven biền, hoặc các công trình ven sông, các hạng mục bê tông nằm trong mực nước phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9346:2012.

- Gối kê bê tông có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2). Có thể thiết kế mác bê tông cao hơn cho những đơn hàng có nhu cầu. Kích thước của gối kê bê tông CSS050C chính xác bởi khuôn đúc. Sợi kẽm đính kèm giúp dễ buột gối kê vào khung thép.

- Gối kê bê tông CSS050C với sợi gia cường ( sợi thủy tinh - Fiberglass) giúp tăng khả năng chịu nén, chịu uốn, đồng thời cung cấp khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời, sản phẩm rất có ý nghĩa với những cấu kiện lớn, tải nặng.

- Viên kê bê tông có độ tương thích cao do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 

 
 Concrete Spacer Wire Goi ke be tong co soi thep CSS050CW-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Sàn

Cột

Dầm

Tường

50

≥20 KN ...............

  ≤25 KN

288

86

 

5. Gối kê bê tông có sợi thủy tinh gia cường đính kèm sợi thép hình trụ tròn

Sử dụng:

- Gối kê bê tông có sợi gia cường đính kèm kẽm buột hình trụ tròn áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm, 95mm.  

- Viên kê bê tông dạng trụ tròn đính kèm theo kẽm buột chịu được tải trọng phá hủy lớn nên rất phù hợp khi sử dụng cho móng, dầm cho các công trình ven biển, hoặc các công trình ven sông, các hạng mục bê tông nằm trong mực nước hay các cấu kiện bê tông nặng, kích thước kết cấu thép lớn.

- Gối kê bê tông dạng trụ tròn có cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Gối kê bê tông của DHN cung cấp khả năng chống cháy và chống thấm tuyệt vời.

- Gối kê bê tông của DHN có độ tương thích cao do cùng vật liệu bê tông.

 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 • Concrete Spacer - wire
 

 

 

Concrete Spacer Wire Goi ke be tong co soi thep dang tru tron CSS05063R-3

Concrete Spacer Wire Goi ke be tong co soi thep dang tru tron CSS05063R-4

Mã sản phẩm

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

CSS05063R

CSS05563R

CSS06063R

CSS06563R

CSS07063R

CSS07563R

CSS08063R

CSS08563R

CSS09063R

CSS09563R

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

≥20 KN ...............

  ≤25 KN

288

86

 

Other names: Gối kê bê tông, gối kê bê tông mác cao, mác bê tông, gối kê bê tông chất lượng cao, con kê bê tông chất lượng cao, gối kê thép sàn, con kê thép cột, gối kê dầm, cục kê bê tông. , gối kê kê tông, con kê bê tông, cục kê bê tông, cục kê sàn, con kê sàn, gối kê sàn, gối kê thép sàn, gối kê sàn thép, gối kê đơn kích thước, gối kê sàn, gối kê cột, gối kê sàn, gối kê dầm, gối kê cột, gối kê tường, cục kê bê tông Việt Nam, Cục kê bê tông Sài Gòn, Cục kê bê tông chất lượng cao, Gối kê mác cao, cục kê thép sàn, cục kê đổ bê tông, con kê thép sàn, con kê thép cột, con kê thép chân chó, con kê chử U, Con kê mòng, gối kê sàn, gối kê thép móng, gối kê thép dầm, gối kê thép sàn, cục kê thép chân chó, cục kê thép, cục kê thép cho sàn khi đổ bê tông, cục bê tông kê thép sàn, cục kê thép cho dầm, gối kê sắt, kê thép chân chó, kê sàn, cục kê sàn, kê cột, cục kê cột, gối kê buột kẽm, con kê sắt, gối kê thép đổ bê tông sàn, cục kê thép sàn, gối kê thép sàn.

Sales Hồ Chí Minh
Telephone number of Sales Hồ Chí Minh 0917 129 900
Sales Hà Nội
Telephone number of Sales Hà Nội 0913 018 370
Technical
Telephone number of Technical 0909 956 900
Marketing
Telephone number of Marketing 012 9544 7889
SlideBar