Gối kê bê tông dạng tròn

 

1. Mã sản phẩm: CSC2012

Sử dụng:

- Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 20 mm, đường kính lỗ 12mm.

- Sử dụng cho cột, tường, sàn

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Circular goi ke be tong dang tron CSC2012-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Cột

Tường

Sàn

20

 ≤03 KN

96

260

 

2. Mã sản phẩm: CSC2512

Sử dụng:

- Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 25 mm. Đường kính lỗ 12 mm.

- Dễ sử dụng cho cột, tường, sàn

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Circular goi ke be tong dang tron CSC2512-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Cột

Tường

Sàn

25

  ≤03 KN

168

148

 

 3. Mã sản phẩm: CSC2716

Sử dụng:

- Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 27 mm. Đường kính lỗ 16mm

- Dễ sử dụng cho cột, tường, sàn

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Circular goi ke be tong dang tron CSC5716-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Cột

Tường

Sàn

27

  ≤03 KN

240

104

 

4. Mã sản phẩm: CSC3020

Sử dụng:

- Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 30 mm. Đường kính lỗ 20 mm

- Dễ sử dụng cho cột, tường, sàn

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Circular goi ke be tong dang tron CSC3020-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Cột

Tường

Sàn

30

  ≤05 KN

312

80

 

5. Mã sản phẩm: CSC3520

Sử dụng:

- Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 35 mm. Đường kính lỗ 20 mm.

- Dễ sử dụng cho cột, tường, sàn

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Circular goi ke be tong dang tron CSC3520-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Cột

Tường

Sàn

35

≤07 KN

408

61

 

6. Mã sản phẩm: CSC4020

Sử dụng:

- Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 40 mm. Đường kính lỗ 20 mm

- Dễ sử dụng cho cột, tường, sàn, dầm.

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Circular goi ke be tong dang tron CSC4020-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Cột

Tường

Sàn

Dầm

40

≤7 KN

528

47

 

7. Mã sản phẩm: CSC4520

Sử dụng:

- Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 45 mm. Đường kính lỗ 20 mm.

- Dễ sử dụng cho cột, tường, sàn, dầm, móng.

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Circular goi ke be tong dang tron CSC4520-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Cột

Tường

Sàn

Dầm

Móng

45

≤10 KN

600

41

 

8. Mã sản phẩm: CSC5020

Sử dụng:

- Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 50 mm. Đường kính lỗ 20 mm.

- Dễ sử dụng cho cột, tường, dầm, sàn, móng

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Circular goi ke be tong dang tron CSC5020-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Cột

Tường

Dầm

Sàn

Móng

50

≤10 KN

528

47

 

9. Mã sản phẩm: CSC5520

Sử dụng:

- Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 50 mm. Đường kính lỗ 20 mm

- Dễ sử dụng cho cột, tường, dầm, sàn, móng

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Circular goi ke be tong dang tron CSC5520-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Cột

Tường

Dầm

Sàn

Móng

50

 

≤12 KN

900

27

 

10. Mã sản phẩm: CSC6020

Sử dụng:

- Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 60 mm. Đường kính lỗ 20 mm.

- Dễ sử dụng cho cột, tường, sàn, dầm, móng

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Circular goi ke be tong dang tron CSC6020-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Cột

Tường

Móng

Sàn

Dầm

60

≤12 KN

1.056

20

 

11. Mã sản phẩm: CSC6520

Sử dụng:

- Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 65 mm. Đường kính lỗ 20 mm.

- Dễ sử dụng cho cột, tường, sàn, dầm, móng

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Circular goi ke be tong dang tron CSC6520-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Cột

Tường

Móng

Sàn

Dầm

65

≤12 KN

1.188

20

 

10. Mã sản phẩm: CSC9530

Sử dụng:

- Áp dụng cho lớp bê tông bảo vệ 90 mm. Đường kính lỗ 30 mm.

- Dễ sử dụng cho cột, tường, sàn, dầm, móng

- Cường độ bê tông đạt tối thiểu 50mpa (500kg/cm2)

- Kích thước chính xác bởi khuôn đúc 

- Cung cấp khả năng chống chày và chống thấm tuyệt vời.

- Độ tương thích do cùng vật liệu bê tông

 • Concrete Spacer Single size
 • Concrete Spacer Single size
 

 
 Concrete Spacer Circular goi ke be tong dang tron CSC9530-1

Vị trí ưu tiên sử dụng

Độ dầy lớp bê tông bảo vệ (mm)

Tải trọng phá hủy (KN)

Trọng lượng trung bình (g/v)

Đóng gói (v/bao)

Cột

Tường

Móng

Sàn

Dầm

90

≤12 KN

3.360

10

 

Other names: Gối kê bê tông, gối kê bê tông mác cao, mác bê tông, gối kê bê tông chất lượng cao, con kê bê tông chất lượng cao, gối kê thép sàn, con kê thép cột, gối kê dầm, cục kê bê tông. , gối kê kê tông, con kê bê tông, cục kê bê tông, cục kê sàn, con kê sàn, gối kê sàn, gối kê thép sàn, gối kê sàn thép, gối kê đơn kích thước, gối kê sàn, gối kê cột, gối kê sàn, gối kê dầm, gối kê cột, gối kê tường, cục kê bê tông Việt Nam, Cục kê bê tông Sài Gòn, Cục kê bê tông chất lượng cao, Gối kê mác cao, cục kê thép sàn, cục kê đổ bê tông, con kê thép sàn, con kê thép cột, con kê thép chân chó, con kê chử U, Con kê mòng, gối kê sàn, gối kê thép móng, gối kê thép dầm, gối kê thép sàn, cục kê thép chân chó, cục kê thép, cục kê thép cho sàn khi đổ bê tông, cục bê tông kê thép sàn, cục kê thép cho dầm, gối kê sắt, kê thép chân chó, kê sàn, cục kê sàn, kê cột, cục kê cột, gối kê buột kẽm, con kê sắt, gối kê thép đổ bê tông sàn, cục kê thép sàn, gối kê thép sàn.

Sales Hồ Chí Minh
Telephone number of Sales Hồ Chí Minh 0917 129 900
Sales Hà Nội
Telephone number of Sales Hà Nội 0913 018 370
Technical
Telephone number of Technical 0909 956 900
Marketing
Telephone number of Marketing 012 9544 7889
SlideBar