Khuôn nhựa đổ gối kê bê tông - đơn kích thước

 

1. Khuôn nhựa đổ gối kê bê tông - đơn kích thước

- Khuôn nhựa đổ (đúc) gối kê bê tông - đơn kích thước ( hay còn gọi là viên kê bê tông, cục kê bê tông) là loại khuôn bằng nhựa PP (100% nhựa nguyên sinh) dùng để đổ ra các viên gối kê bằng bê tông đơn kích thước ( chỉ có 1 kích thước kê) dùng để kê và định vị thép cho các hạng mục bê tông móng, cột, dầm, sàn...

- Khuôn nhựa đổ gối kê bê tông đơn kích thước có nhiều thiết kế và hình dạng cũng như kích thước khác nhau nhằm tạo ra các viên kê có kích thước khác nhau phù hợp với từng mục đích kê thép, định vị thép cho phù hợp.

- Khuôn nhựa đổ gối kê bê tông đơn kích thước có thiết kế hợp lý tạo ra các viên gối kê bê tông với kích thước chính xác theo thiết kế của khuôn phù hợp với các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

- Khuôn nhựa đổ gối kê bê tông đơn kích thước bao gồm các loại bao gồm các loại:

Stt Mã sp

Hình ảnh

Gối kê

Số SP /khuôn

Kích thước (mm)

 1 

 MD063516

 

MD063516

 

 

Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS050U-1 

 

 16

 50
 2  MD083518

 

MD083518 

 

 Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS070U-1  16  70
3 MD103512

 

MD103512

 

 

Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS090U-1

 

12 90
4 MD123518

 

MD153512

 

 

Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS110U-1

 

12 110
5 S30

 

S30

 

 

Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS030F-1

 

36 30
6  YS40

 

YS40

 

 

Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS040F-1

 

30  40 
7  S50 

 

S50

 

 

Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS050F-1

 

30  50
8 S7512

 

S7512

 

 

Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS075F-1

 

12 70
9 PDK2049

 

PDK2049

 

 

Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS020C-1

 

49 20
10  PDK2549 

 

PDK2549

 

 

Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS025C-1

 

49  25
 11 PDK40 

 

PDK40

 

 

Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS040C-1

 

36  40
 12 PDK50 

 

PDK50

 

 

Concrete Spacer Single SizeGoi ke be tong don kich thuoc CSS050C-1

 

 36  40
 13  PDK106309

 

 PDK106309 Copy

 

 

 Concrete Spacer Single Size Goi ke be tong don kich thuoc CSS10063R-1

 

 9 100
 14 DK106309 

 

DK106309

 

 

 DK106309-1

 

 9 100
15 DZ3516

 

DZ3516

 

 

DZ3516-1

 

 35  16

 

 Other names: Khuôn nhựa đổ gối kê bê tông, khuôn nhựa đúc gối kê bê tông, khuôn nhựa đúc cục kê bê tông. khuôn đúc viên kê bê tông cho sàn, khuôn nhựa đổ viên kê bê tông, khuôn nhựa đúc viên kê bê tông, khuôn nhựa viên kê bê tông, khuôn viên kê bê tông.

Sales Hồ Chí Minh
Telephone number of Sales Hồ Chí Minh 0917 129 900
Sales Hà Nội
Telephone number of Sales Hà Nội 0913 018 370
Technical
Telephone number of Technical 0909 956 900
Marketing
Telephone number of Marketing 012 9544 7889
SlideBar