Khuôn nhựa đổ gối kê bê tông - đa kích thước

 

1. Khuôn nhựa đổ gối kê bê tông - đa kích thước

- Khuôn nhựa đổ (đúc) gối kê bê tông - đa kích thước ( hay còn gọi là viên kê bê tông, cục kê bê tông) là loại khuôn bằng nhựa PP (100% nhựa nguyên sinh) dùng để đổ ra các viên gối kê bằng bê tông đa kích thước (có hai hay nhiều kích thước kê) dùng để kê và định vị thép cho các hạng mục bê tông móng, cột, dầm, sàn... Viên gối kê bê tông đa kích thước tiện dụng trọng việc sử dụng kê thép cột, sàn,....

- Khuôn nhựa đổ gối kê bê tông đa kích thước có nhiều thiết kế và hình dạng cũng như kích thước khác nhau nhằm tạo ra các viên kê có kích thước khác nhau phù hợp với từng mục đích kê thép, định vị thép cho phù hợp.

- Khuôn nhựa đổ gối kê bê tông đa kích thước có thiết kế hợp lý tạo ra các viên gối kê bê tông với kích thước chính xác theo thiết kế của khuôn phù hợp với các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

- Khuôn nhựa đổ gối kê bê tông đa kích thước bao gồm các loại bao gồm các loại:

Stt Mã sp

Hình ảnh

Gối kê

Số SP /khuôn

Kích thước (mm)

 1 

 MH202572

 

MH202572

 

 

MH202572-1 

 

 72

 20

25

 2  MH202530

 

 MH202530

 

 

Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSM202530-1

 

42

 20

25

30

3 MH253056

 

MH253056

 

 

MH253056-1

 

56

25

30

4 MH30354042

 

MH30354042

 

 

 MH30354042-1

 

42

30

35

40

5 MH35404550

 

MH35404550

 

 

Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSM35404550 - 1

 

30

35

40

45

50

6  MH556020

 

MH556020

 

 

MH556020-1

 

20 

55

60 

7  MH55607080 

 

MH55607080

 

 

Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSM55607080-1

 

20 

55

60

70

80 

8 MH202538

 

MH202538

 

 

MH202538-1

 

36

20

25

38

9 MHDK20253040

 

MHDK20253040

 

 

Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSM20253040-1

 

30

20

25

30

40

10  MHDK30405060 

 

MHDK30405060

 

 

Concrete Spacer Multi SizeGoi ke be tong da kich thuoc CSM30405060-1

 

16 

30

40

50

60

 11 DK152056 

 

DK152056

 

 

Concrete Spacer Multi Size  Goi ke be tong da kich thuoc CSD1520-1

 

72

15

20

 12 DK253042 

 

DK253042

 

 

Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSD2530-1

 

42

25

30

 13  DK354030

 

 DK354030

 

 

 Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSD3540-1

 

36

35

40

 14 DK455036

 

DK455036

 

 

 Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSD4550-1

 

30

45

50

15 MDF8

 

 

 

 

Concrete Spacer Multi Size Goi ke be tong da kich thuoc CSD2380 - 1

 

 30

23

80

 

 Other names: Khuôn nhựa đổ gối kê bê tông, khuôn nhựa đúc gối kê bê tông, khuôn nhựa đúc cục kê bê tông. khuôn đúc viên kê bê tông cho sàn, khuôn nhựa đổ viên kê bê tông, khuôn nhựa đúc viên kê bê tông, khuôn nhựa viên kê bê tông, khuôn viên kê bê tông, khuôn bê tông đa kíc thước.

Sales Hồ Chí Minh
Telephone number of Sales Hồ Chí Minh 0917 129 900
Sales Hà Nội
Telephone number of Sales Hà Nội 0913 018 370
Technical
Telephone number of Technical 0909 956 900
Marketing
Telephone number of Marketing 012 9544 7889
SlideBar